Záměr Tříkrálové sbírky 2022

landing page_1366x486_obecny

 

 

  • Charita Strakonice

    • Nákup a opravy automobilů pro terénní služby. Rozvoj charity.

      482 588 Kč

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2022 bychom chtěli využít k dofinancování naší spoluúčasti v projektu na nákup automobilů pro terénní sociální služby, které poskytujeme, a k úhradě oprav stávajících vozidel. Spolehlivý vozový park je nezbytný pro to, aby naše pracovnice mohly dojíždět do domácností našich klientů, rozvážet obědy a pomáhat všem, kteří to potřebují. 

Naše služby bychom chtěli i nadále zkvalitňovat a rozšiřovat tak, abychom mohli poskytnout pomocnou ruku každému, kde se na nás s žádostí o pomoc obrátí. 

 

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit i nadále: 

Chci přispět do on-line kasičky

Chci přispět na účet OCH Strakonice 

VÝSLEDKY TKS 2022