TKS-LOGO fin_blue-01

Tříkrálová sbírka

Dobročinná akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika je největší dobrovolnickou akcí u nás a v roce 2019 se v celostátním měřítku uskutečnila již po podevatenácté.

Výtěžek sbírky je určen na pomoc osobám se zdravotním či chronickým onemocněním, seniorům, dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. 

Pokladničky jsou po skončení koledy rozpečetěny na úřadech a výnos se sejde na společném sbírkovém kontě. Odtud se dělí podle předem daného klíče. Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, se vrací 65 % přímo Charitě ve vašem regionu, 15 % využije na své projekty diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty Charity a 5 % je zákonná režie sbírky, ze kterých se platí část její organizace.

Do ulic obcí a měst vychází více než 14 tisíc kolednických skupinek (přibližně 50 000 dobrovolníků) a výnos sbírky činí zpravidla něco mezi 45 - 60 miliony korun. Sbírka má ustálená pravidla. Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, nosí lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné  kasičky, opatřené charitním logem.

Smyslem sbírky je kromě prosby o finanční dar i oživení staré tradice (6. leden jako slavnost zjevení Páně – dříve Svatých tří králů, mudrců z východu). Do domácnosti přicházejí tři mudrcové, které představují koledníci Kašpar – strážce pokladu, Melichar – můj král je světlo a Baltazar - ochraňuj můj život. Zazpívají píseň tří králů a na domovní dveře spolu s letopočtem křídou píší tři písmena: K+M+B+ letopočet. Jsou to jednak počáteční písmena těchto jmen, ale také přání: Kristus, žehnej tomuto domu.

Charita Česká republika se sídlem v Praze je pořadatelem Tříkrálové sbírky, dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách).

OSVĚDČENÍ HL.MĚSTA PRAHY str. 1.pdf

OSVĚDČENÍ HL.MĚSTA PRAHY str. 2.pdf

 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2020

Náš výtěžek
549 125 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Poděkování za vynikající realizaci projektu