Pečovatelská služba Volyně

pečovatelská služba

Adresa: Vimperská 595, 387 01 Volyně

Sociální pracovnice: Hana Pajdlová, DiS.
Telefon:
777 808 947
E-mail:
hana.pajdlova@strakonice.charita.cz

Vedoucí služby: 
Bc. Helena Turková
Telefon: 383 325 808, 777 808 874
E-mail: helena.turkova@strakonice.charita.cz

Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná od 1. 6. 2002 osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase od pondělí do pátku od 7:00 do 17:00 hodin v domácnostech osob na území Volyňska, Česticka a části Mikroregionu Vlachovo Březí.
Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství.

Služba je registrovaná dle zákona o sociálních službách a je zapsána v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR, Identifikátor služby: 7 347 186

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Poslání:

Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Strakonice je pomoc při běžných činnostech osob se zdravotním omezením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Věková skupina:

 • od 18 let věku

Cílová skupina:

 • Senioři
 • Osoby se zdravotním omezením
 • Osoby s chronickým onemocněním

Kapacita služby:

140 uživatelů (počet aktivních smluv v daný okamžik). V jeden okamžik lze poskytnout službu maximálně 4 uživatelům. Pečovatelská služba Volyně využívá 4 automobily.

Cíle:

 • Umožnit uživatelům zůstat co nejdéle v domácím prostředí
 • Podpora životního stylu, který si uživatel sám zvolil
 • Poskytnout uživateli podporu či pomoc dle individuální potřeby

Zásady pečovatelské služby:

 • Zabraňujeme sociálnímu vyloučení uživatelů (podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu).
 • Respektujeme volby a individuální potřeby uživatele.
 • Respektujeme uživatele jako rovnocenného partnera.
 • Uživatelé jsou aktivními účastníky při uspokojování svých potřeb.

Oblast působení pečovatelské služby Volyně (ORP Strakonice):

Volyně (Starov, Zechovice), Čestice (Doubravice u Volyně, Krušlov, Nahořany, Nuzín, Počátky, Střídka, Radešov, Prkošín), Drážov (Dobrš, Kváskovice, Zálesí), Dřešín (Dřešínek, Hořejšice, Chvalšovice), Hoslovice (Hodějov, Škrobočov), Hoštice, Kraselov (Lhota u svaté Anny, Milčice, Mladotice), Milejovice, Němčice, Němětice, Nihošovice (Jetišov), Nová Ves (Lhota pod Kůstrým, Víska), Přechovice, Strunkovice nad Volyňkou, Úlehle (Radkovice, Švejcarova Lhota), Vacovice, Zahorčice.

Mikroregion Vlachovo Březí (ORP Prachatice):

Bohunice, Budkov, Dub (místní části: Borčice; Dubská Lhota; Dvorec; Javornice), Dvory, Chlumany, Krajníčko, Kratušín (místí část: Chlístov), Lažiště, Lipovice (místní část: Konopiště), Strunkovice nad Blanicí (místní části: Blanička, Malý Bor, Protivec, Svojnice, Šipoun, Velký Bor, Žíchovec), Šumavské Hoštice (místní části: Kosmo, Škareza, Vojslavice, Nedvídkov), Tvrzice, Vlachovo Březí (místní části: Dáchov, Dolní Kožlí, Doubrava, Horní Kožlí, Chocholatá Lhota, Mojkov, Uhřice), Zábrdí, Žárovná.

Po vzájemné dohodě lze poskytovat službu v případě nenaplněné kapacity služby i v jiných obcích.

Dokumenty ke stažení


Služba je financována z těchto zdrojů:

MPSV, Jihočeský kraj (Krajský dotační program na podporu sociálních služeb), a z dalších zdrojů.  

MPSVJihočeský kraj

Poděkování:

Poděkování květen 2018.pdf