Pomáhejte s námi!

Charita Strakonice je nestátní neziskovou organizací, která je závislá na podpoře dárců. Jsme velmi vděčni za jakoukoliv podporu naší činnosti.

materiální dar

Materiální dar

Podpořte nás materiálním darem či službou.

Tříkrálová sbírka

Pomáhejte s Tříkrálovou sbírkou

Zapojte se do tradiční Tříkrálové sbírky a pomáhejte lidem v nouzi jako koledník, koordinátor anebo dárce.

VÍCE INFORMACÍ

finanční dar


Finanční pomoc


číslo účtu:

136219490/0300 (ČSOB)

 

Daňové slevy pro dárce

Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Jestliže věnujete peníze, nebo hmotný dar, můžete si tyto položky odečíst od základu daně. Pro účely slevy musí hodnota daru přesahovat dvě procenta základu daně, nebo částku tisíc korun. Pro uznání odečitatelných položek Vám vystavíme darovací smlouvu.

Všem dárcům srdečně děkujeme!

Kontaktujte nás:

Bc. Olga Medlínová, DiS., ředitelka Charity Strakonice: 

tel. 777 887 158

mail: reditel@strakonice-charita.cz