Pomáhejte s námi!

Charita Strakonice je nestátní neziskovou organizací, která je závislá na podpoře dárců. Jsme velmi vděčni za jakoukoliv podporu naší činnosti.

Hledáme pravidelné dárce!

Chcete pravidelně přispívat na aktivity Domov klidného stáří sv. Anny Sousedovice a práci terénní pečovatelské služby? Využijte přímé darování níže. Potvrzení o přijetí daru Vám na vyžádání rádi zašleme.

Hledáme dlouhodobé partnery!

Chcete vědět víc o tom, jak pomáháme? Znáte firmu, které není dobročinnost cizí?
Ozvěte se prosím našemu fundraiserovi (fundraiser@charita.strakonice.cz).

materiální dar

Materiální dar

Podpořte nás materiálním darem či službou.

Naši klienti ocení materiál na tvoření (vlna, látky, korálky, aj.)

 

finanční dar

Finanční pomoc

číslo účtu: 136219490/0300

qr-code

Jednoduchý darovací formulář ZDE

Daňové slevy pro dárce

Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Jestliže věnujete peníze, nebo hmotný dar, můžete si tyto položky odečíst od základu daně. Pro účely slevy musí hodnota daru přesahovat dvě procenta základu daně, nebo částku tisíc korun. Pro uznání odečitatelných položek Vám vystavíme darovací smlouvu.

Všem dárcům srdečně děkujeme!

Kontaktujte nás:

Bc. Olga Medlínová, DiS., ředitelka Charity Strakonice: 

tel. 777 887 158

mail: reditel@strakonice-charita.cz

Povolení ke sbírce: zde.