Dům klidného stáří sv. Anny Sousedovice

DKS

Identifikátor služby v registru poskytovatelů: 6048219

Posláním Domova klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích (dále jen DKS) je vytvoření domova rodinného typu pro naše uživatele. Snažíme se umožnit uživatelům služby vykonávat všechny běžné činnosti života. Pomocí profesionálně i lidsky kvalitního personálu usilujeme při zachování důstojnosti, vlastní volby a svobody o rehabilitaci psychickou i fyzickou s cílem učinit uživatele služby co nejméně závislého na pomoci druhé osoby. Podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu.

Cíle a zásady služby

Cíle:
 • Klient spokojený s ubytováním, stravováním a péčí.
 • Klient, který se cítí bezpečně a důstojně.
 • Klient, který spolupracuje na zachování a na rozvoji svých schopností.
Zásady:
 • Rozsah a forma poskytované pomoci a podpory zachovává lidskou důstojnost uživatele.
 • Respektujeme volby a potřeby uživatele jako rovnocenného partnera.
 • Naše pomoc vychází z potřeb uživatelů, vede k jejich aktivizaci a podpoře samostatnosti.
 • Posilujeme sociální začleňování našich uživatelů.
 • Motivujeme uživatele k rozhodování o své osobě.

Okruh osob, kterým je služba určena

Osoby závislé na nepřetržité pomoci jiné osoby. Senioři, kteří z důvodu nepříznivé sociální situace způsobené věkem a neuspokojivým zdravotním stavem potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání základních činností spojených s péčí o vlastní osobu.
Věková skupina - minimální věková hranice je 65 let.

S kým nemůžeme uzavřít smlouvu
 • Se zájemcem, jehož zdravotní stav vylučuje poskytování sociální služby v domově pro seniory (tzn., že zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, zájemce není schopen pobytu v domově pro seniory z důvodu akutní infekční nemoci, nebo by chování zájemce z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo společné soužití).
 • DKS nemá v době podání žádosti dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby. V takovém případě je žadatel zařazen do pořadníku čekatelů.
 • Zájemce žádá o jiný typ služby než DKS poskytuje.

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy

Zájemci o službu mohou kontaktovat vedoucí a sociální pracovnici osobně, telefonicky, popř. emailem. Podmínkou pro poskytování služby je uzavření písemné smlouvy. Před jejím uzavřením navštíví žadatele sociální pracovnice, která provede místní šetření.

Formulář žádosti o službu, postup při uzavírání smlouvy a vzor smlouvy je zveřejněn na webu.

Základní činnosti služby

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • aktivizační činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Informace pro zájemce

Časová dostupnost: pobytová služba, poskytovaná nepřetržitě

Kapacita: 30 lůžek

Finanční spoluúčast uživatele na službě
Za pobytovou službu poskytovanou v domově pro seniory hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Podrobnosti k finanční spoluúčasti jsou uvedeny ve smlouvě. Dokumenty: vzor smlouvy, ceny ubytování a stravování, jsou zveřejněny na webu (dokumenty ke stažení).

Fakultativní služby
Fakultativně jsou zajišťovány další činnosti. Úhrada za fakultativní činnosti může být stanovena v plné výši nákladů na tyto služby. Ceník je zveřejněn na webu.

Způsob podávání a vyřizování stížností - je popsán v Domácím řádu DKS.

Ukončení poskytování služby
(je popsáno ve smlouvě, vzor smlouvy je zveřejněn na webu).

Další doplňující informace
jsou zveřejněny v pravidlech pro poskytování služby na webu.

Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích je malým domovem rodinného typu. Svým stylem vyhovuje především lidem se vztahem k přírodě a těm, kteří preferují menší rodinný kolektiv. Služby jsou zde poskytovány od 24. 5. 2004 Součástí sociální služby je bezplatné základní sociální poradenství.Personální zajištění služby: kvalifikovaní sociální pracovníci (VŠ, VOŠ v oboru) a pracovníci v sociálních službách se zákonem požadovanou odborností (rekvalifikační kurz), zdravotní sestry s oprávněním práce bez odborného dohledu. Na zajištění služby se podílejí i ostatní pracovníci (vedoucí, statutární zástupce, administrativa, provozní personál).

Lékař navštěvuje obyvatele v domově podle potřeby, zpravidla však jedenkrát za dva týdny.

Podmínky pro zabezpečení sociální služby
Jsou podrobně rozepsány v Domácím řádu a Provozním řádu Domu klidného stáří sv. Anny.

Prostory pro klienty:

Pokoje: 6 jednolůžkových (se společnou koupelnou a WC), 10 dvoulůžkových (s koupelnou a WC) a jeden čtyřlůžkový přímo sousedící se sesternou (s koupelnou a WC).

Společné prostory: kaple, jídelna, 2 klubovny, dětský koutek, venkovní terasa s posezením, zahrada s altánkem.

Bariérovost: budova je bezbariérová, dvoupatrová, vybavená osobním výtahem.

Vybavení pro klienty: Pro každého obyvatele je připraveno elektrické polohovací lůžko se signalizačním zařízením, noční stolek a šatní skříň. Dále postel nebo křeslo, podle potřeby. V  každém pokoji je také stůl. Všechny pokoje mají přípojku na televizi a je možné si je dovybavit např. ledničkou dle dohody s vedením domova.

Nahlédněte k nám:

24579

10111214DSC_0056 upr. 19

fotogalerie

DOKUMENTY KE STAŽENÍ


Pozn.: zájemce o službu potřebuje vyplněnou žádost o sociální službu a vyjádření lékaře

POKYNY PRO NÁVŠTĚVY

 Služba je financována z těchto zdrojů:

MPSV, Jihočeský kraj (Krajský dotační program na podporu sociálních služeb), a z dalších zdrojů.  

MPSVJihočeský kraj

Poděkování

Poděkování za vynikající realizaci projektu  I   Cena Olgy Havlové 2016  I 


Kontaktujte nás:

Adresa: Sousedovice 40, 386 01 Strakonice

Bc. Olga Medlínová, DiS.

Tel.: 777 887 158, 383 323 281
ředitelka/statutární zástupce a vedoucí Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice

Lucie Dávidová, Mgr.

Tel.: 383 327 459, 773 979 004
sociální pracovnice Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice