Pečovatelská služba

pomoc

Identifikátor služby v registru poskytovatelů: 1002436

Posláním pečovatelské služby Charity Strakonice je pomoc při běžných činnostech osobám nad 18 let se zdravotním omezením a chronickým onemocněním, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby

Komu poskytujeme pečovatelskou službu

 • Senioři (kteří žijí v přirozeném sociálním prostředí a octli se v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem a neuspokojivým zdravotním stavem a potřebují částečnou podporu při zvládání základních činností s péčí o vlastní osobu)
 • Osoby se zdravotním postižením (tělesným postižením horních končetin, dolních končetin, páteře, lokomoce- pohybu, dlouhodobě/trvale nemocní

Střediska Pečovatelské služby

 

Kontakt

adresa:
Smetanova 533, 386 01 Strakonice
(změna adresy od 1.7.2022)

vedoucí služby:
Bc. Helena Turková
telefon: 383 325 808, 777 808 874
e-mail: helena.turkova@strakonice.charita.cz

sociální pracovnice:
Bc. Markéta Vlčková, 
telefon: 383 325 808, 776 808 841
e-mail: marketa.vlckova@strakonice.charita.cz

 

Kontakt

adresa:
Vimperská 595, 387 01 Volyně

vedoucí služby/sociální pracovnice:
Hana Pajdlová, DiS.
telefon: 777 808 947
e-mail: hana.pajdlova@strakonice.charita.cz

Sociální pracovnice:
Mgr. Petra Zemková, 
tel.: 725 438 344, 
e-mail: petra.zemkova@strakonice.charita.cz

Od 3. 9. 2021 je součástí střediska Volyně oblast bývalého střediska Malenice

 

Kontakt

adresa:
Zahradnická 171, 388 01 Blatná

vedoucí služby/sociální pracovnice:
Marie Mašková, DiS.
telefon: 380 830 305, 777 808 985
e-mail: marie.maskova@strakonice.charita.cz

 

Cíle pečovatelské služby

 1. Umožnit uživatelům zůstat co nejdéle v domácím prostředí
 2. Podpora životního stylu, který si uživatel sám zvolil
 3. Poskytnout uživateli podporu či pomoc dle individuální potřeby

Zásady pečovatelské služby

 • Zabraňujeme sociálnímu vyloučení uživatelů (podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu).
 • Respektujeme volby a individuální potřeby uživatele.
 • Respektujeme uživatele jako rovnocenného partnera.
 • Uživatelé jsou aktivními účastníky při uspokojování svých potřeb.

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  • pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
  • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
  • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
  • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  • pomoc při úkonech osobní hygieny,
  • pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
  • pomoc při použití WC,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,
  • dovoz nebo donáška jídla,
  • pomoc při přípravě jídla a pití,
  • příprava a podání jídla a pití;
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  • běžný úklid a údržba domácnosti,
  • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,
  • donáška vody,
  • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení,
  • běžné nákupy a pochůzky,
  • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,
  • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
  • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  • doprovázení dětí (klientů služby) do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,
  • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět.

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy

Zájemci o pečovatelskou službu mohou kontaktovat vedoucí a sociální pracovnici osobně, telefonicky nebo písemně. Podmínkou pro poskytování pečovatelské služby je uzavření písemné smlouvy. Před jejím uzavřením navštíví žadatele sociální pracovnice, která provede místní šetření tam, kde by měla být pečovatelská služba poskytována.

Formulář žádosti o službu, postup při uzavírání smlouvy, vzor smlouvy jsou zveřejněny na webu.

Časová dostupnost (platí pro všechna střediska):
pondělí – neděle od 7 do 19 hodin, včetně víkendů a svátků

Kapacita služby:
 • Středisko Strakonice - 160 uživatelů (počet aktivních smluv v daný okamžik). V jednom okamžiku lze službu poskytnout maximálně 5 uživatelům.
 • Středisko Volyně – 180 uživatelů, (počet aktivních smluv v daný okamžik). V jednom okamžiku lze službu poskytnout maximálně 5 uživatelům.
 • Středisko Blatná – 100 uživatelů, (počet aktivních smluv v daný okamžik). V jednom okamžiku lze službu poskytnout maximálně 3 uživatelům.
Od 17 do 19 hod a o víkendech a svátcích je okamžitá kapacita 1 klient v jeden okamžik (platí pro všechna střediska).

Popis služby (další informace)

Finanční spoluúčast uživatele na službě
Je stanovena podle aktuálního ceníku, zveřejněného na webu.

Způsob podávání a vyřizování stížností
Formulář a pravidla dostává v písemné podobě každý zájemce o službu při jednání o uzavření smlouvy.

Ukončení poskytování služby
Způsob ukončení služby je popsán ve smlouvě, která je zveřejněna na webu.

Další doplňující informace
Pečovatelská služba Charity Strakonice je terénní sociální služba poskytovaná od 1. 3. 2000 v přirozeném sociálním prostředí osob, zejména v jejich domácnosti. Součástí pečovatelské služby je bezplatné základní sociální poradenství. Pravidla poskytování pečovatelské služby  jsou zveřejněna na webu a jsou předávána v písemné podobě při dojednávání služby.
Personální zajištění služby: kvalifikovaní sociální pracovníci (VŠ, VOŠ v oboru) a pracovníci v sociálních službách se zákonem požadovanou odborností. Na zajištění služby se podílejí i ostatní pracovníci (vedoucí, statutární zástupce, administrativa).

Fakultativní služby
Doprava uživatele osobním automobilem Charity Strakonice. Podrobnosti jsou uvedeny v ceníku zveřejněném na webu.

Materiální, technické a hygienické podmínky pro zabezpečení sociální služby
Ke službě jsou využívána služební auta pro střediska v Blatné (3), Strakonicích (6) a Volyni (7). Pracovnice používají ochranné pomůcky v souladu s pravidly služby.

Služba je financována z těchto zdrojů:

MPSVJihočeský kraj (Krajský dotační program na podporu sociálních služeb), a z dalších zdrojů.  

MPSVLogo_Jčk