Kdo jsme

Charita Strakonice (dále CHS) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. CHS je profesionálním registrovaným poskytovatelem sociálních služeb podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Je součástí Diecézní Charity České Budějovice. Působí na Strakonicku, Blatensku, Volyňsku, Česticku, Radomyšlsku, Osecku. 

Každý člověk se může ocitnout v situaci, kdy potřebuje pomoc druhé osoby. 

Posláním Charity Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv životní etapě či situaci. Vycházíme z individuálních potřeb každého zájemce o naši službu, poskytujeme ji v jeho zájmu a tak, abychom zajistili dodržování lidských práv a svobod. 

Stanovy Charity Strakonice

Etický kodex Charity ČR

Základní údaje o organizaci:

Zřizovatel: Biskupství českobudějovické

Statutární orgán:

Bc. Olga Medlínová, DiS., ředitelka Charity Strakonice

Právní forma:
evidovaná církevní právnická osoba Ministerstvem kultury ČR v Rejstříku evidovaných právnických osob,

Začátek činnosti: 
březen 1999

Sídlo: Sousedovice 40, 386 01 Strakonice
IČ: 69093083
Tel.: 383 323 281, e-mail: reditel@strakonice.charita.cz, datová schránka: u9hc73w
Číslo účtu: 136219490/0300 (ČSOB)

Registrované sociální služby:

Cíle organizace

  • Tvorba  a zavádění standardů kvality registrovaných sociálních služeb, jako záruky trvalé kvality námi poskytovaných sociálních služeb
  • Podpora komunitního plánování 
  • Zvyšování odbornosti všech zaměstnanců 
  • Větší informovanost veřejnosti o organizaci ( webové stránky, spolupráce s obcemi)
  • Prohloubení spolupráce s ostatními Charitami Diecézní Charity České Budějovice – výměné stáže pracovníků z důvodu získání nových zkušeností
  • Prohloubení spolupráce s dalšími organizacemi poskytujícími sociální služby

Rada Charity Strakonice:

Ing. Josef Kalbáč
Mgr. Mária Hájková
Ing. Jana Habersbergerová
Petra Frčková
Bc. Olga Medlínová, DiS