Každý člověk je pro nás důležitý

O nás

Jsme samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. Jsme profesionálním registrovaným poskytovatelem sociálních služeb podle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Naším zřizovatelem je Biskupství českobudějovické. Poskytujeme sociální služby: domov pro seniory, pečovatelskou službu, osobní asistenci a odborné sociální poradenství.

Více informací

Jak nám můžete pomoci

Oblastní charita Strakonice je neziskovou organizací, proto jsme velmi vděčni za jakoukoliv podporu naší činnosti.

Finanční dary můžete zasílat na číslo účtu:

136219490/0300 – ČSOBqr-code

Aktuality

Děkujeme našim partnerům

MPSV
Jihočeský kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV
Jihočeský kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV
Jihočeský kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV
Jihočeský kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV
Jihočeský kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV
Jihočeský kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV
Jihočeský kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV
Jihočeský kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV
Jihočeský kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj
MPSV
Jihočeský kraj
Ministerstvo pro místní rozvoj