Pečovatelská služba Blatná

pečovatelská služba

Adresa: Zahradnická 171, 388 01 Blatná

Vedoucí služby/Sociální pracovnice:
Marie Mašková, DiS.
Telefon: 380 830 305, 777 808 985
E-mail: marie.maskova@strakonice.charita.cz

Zájemci o pečovatelskou službu mohou kontaktovat sociální pracovníci telefonicky. Podmínkou pro poskytování pečovatelské služby je uzavření písemné smlouvy. Před jejím uzavřením navštíví žadatele sociální pracovnice, která provede místní šetření tam, kde by měla být pečovatelská služba poskytována.

Pečovatelská služba Blatná je terénní služba poskytovaná od 1. 1. 2008 osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob na území Blatné a v okolních obcích. Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství.

Služba je registrovaná dle zákona o sociálních službách a je zapsána v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR, identifikátor 1989357.

Čas poskytování:

 • v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 14:00 hodin 

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu          
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:(doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět)

Poslání:

Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Strakonice je pomoc při běžných činnostech lidí se zdravotním omezením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Věková skupina: od 18 let věku

Cílová skupina:

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním

Oblast působení pečovatelské služby:

Blatná (Blatenka, Čekanice, Drahenický Málkov, Hněvkov, Jindřichovice, Milčice, Řečice, Skaličany), Bezdědovice (Dobšice, Paštiky), Bělčice (Hostišovice, Hutě, Podruhlí, Újezdec, Tisov, Záhrobí, Závišín), Bratronice (Katovsko), Březí, Buzice (Václavov), Čečelovice, Hajany, Hornosín, Chlum, Chobot (Újezd u Skaličan), Kadov (Pole, Vrbno, Mračov, Lnářský Málkov), Kocelovice, Lažany, Lažánky, Lom (Neradov, Míreč), Lnáře (Zahorčice), Mačkov, Myštice (Kožlí, Laciná, Střížovice, Svobodka, Vahlovice, Výšice, Ostrov, Nevželice, Dvořetice), Předmíř (Metly, Řiště, Zámlyní), Tchořovice, Sedlice (Dol, Holušice, Mužetice, Němčice), Škvořetice (Pacelice), Uzenice, Uzeničky (Černívsko), Záboří.

Kapacita služby:

100 uživatelů (počet aktivních smluv v daný okamžik). V jednom okamžiku lze službu poskytnou maximálně 2 uživatelům současně. Ke službě jsou využívány dva automobily.

Cíle pečovatelské služby:

 • Umožnit uživatelům zůstat co nejdéle v domácím prostředí.
 • Podpora životního stylu, který si uživatel sám zvolil.
 • Poskytnout uživateli podporu či pomoc dle individuální potřeby.

Zásady pečovatelské služby:

 • Zabraňujeme sociálnímu vyloučení uživatelů (podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu).
 • Respektujeme volby a individuální potřeby uživatele.
 • Respektujeme uživatele jako rovnocenného partnera.
 • Uživatelé jsou aktivními účastníky při uspokojování svých potřeb

Dokumenty ke stažení


Služba je financována z těchto zdrojů:

MPSV, Jihočeský kraj (Krajský dotační program na podporu sociálních služeb), a z dalších zdrojů.  

 

MPSVJihočeský kraj

Poděkování:

Poděkování od uživatelky  I  Poděkování od dcery uživatelů 19.1.2018