Osobní asistence

osobní asistence

Adresa: Krále J. z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice

Vedoucí/sociální pracovnice:
Bc. Helena Turková
Telefon: 383 325 808, 777 808 874
E-mail: helena.turkova@strakonice.charita.cz

Zájemci o osobní asistenci mohou kontaktovat vedoucí a sociální pracovnici telefonicky. Podmínkou pro poskytování osobní asistence je uzavření písemné smlouvy. Před jejím uzavřením navštíví žadatele sociální pracovnice, která provede místní šetření tam, kde by měla být osobní asistence poskytována.

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná Oblastní charitou Strakonice od 10. 3. 1999 osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství.

Služba je registrovaná dle zákona o sociálních službách a je zapsána v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR, identifikátor 9545331.

Čas poskytování:

 • Pondělí – neděle: 6:00 – 22:00 hodin

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněních zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Klienti osobní asistence mohou využít dopravu osobním automobilem, jako fakultativní službu.

Poslání:

Posláním Osobní asistence Oblastní charity Strakonice je umožnit uživatelům služby vykonávat za pomoci osobního asistenta všechny běžné činnosti života, které by dělal sám v přirozeném prostředí, kdyby mu v tom nebránila zhoršená sociální či zdravotní situace. 

Věková skupina: od 18ti let

Komu je služba určena:

 • Senioři
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby s chronickým onemocněním

Oblast poskytování služeb:

Osobní asistenci poskytujeme na území Strakonicka a Volyňska.

Seznam obcí s územní působností Osobní asistence OCH Strakonice

Strakonicko:

Strakonice (Dražejov, Hajská, Modlešovice, Přední Ptákovice, Strakonice I., II., Střela, Virt), Cehnice (Dunovice), Čejetice (Mladějovice, Sedlíkovice, Sedliště, Sudoměř), Doubravice (Nahošín), Drachkov, Drážov, Droužetice (Černíkov), Hlupín, Horní Poříčí (Dolní Poříčí), Jinín (Zorkovice), Kalenice, Katovice, Kladruby, Krejnice, Krty – Hradec, Chrášťovice (Klínovice), Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Mečichov, Miloňovice (Nová Ves, Sudkovice), Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice (Zadní Ptákovice), Novosedly (Sloučín, Koclov), Paračov, Pracejovice (Makarov), Osek (Jemnice, Malá Turná, Petrovice, Rohozná), Přední Zborovice, Přešťovice (Brusy, Kbelnice, Slatina), Radomyšl (Domanice, Kaletice, Láz u Radomyšle, Leskovice u Radomyšle, Podolí u Strakonic, Rojice) Radějovice, Radošovice (Kapsova Lhota, Milíkovice, Svaryšov), Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice (Smiradice), Střelské Hoštice (Kozlov, Sedlo, Střelskohoštická Lhota), Štěchovice, Štěkeň (Nové Kestřany, Vítkov), Třebohostice (Zadní Zborovice), Třešovice, Únice (Hubenov), Velká Turná, Volenice (Ohrazenice, Tažovice, Tažovická Lhota, Vojnice), Zvotoky

Volyňsko:

Volyně (Starov, Zechovice), Čestice (Doubravice u Volyně, Krušlov, Nahořany, Nuzín, Počátky, Střídka, Radešov, Prkošín), Drážov (Dobrš, Kváskovice, Zálesí), Dřešín (Dřešínek, Hořejšice, Chvalšovice), Hoslovice (Hodějov, Škrobočov), Hoštice, Kraselov (Lhota u svaté Anny, Milčice, Mladotice), Milejovice, Němčice, Němětice, Nihošovice (Jetišov), Nová Ves (Lhota pod Kůstrým, Víska), Předslavice, Přechovice, Strašice (Škůdra), Strunkovice nad Volyňkou, Úlehle (Radkovice, Švejcarova Lhota), Vacovice, Zahorčice.

Kapacita služby:

40 uživatelů (jedná se o počet aktivních smluv v daný okamžik) V jednom okamžiku lze poskytnout službu osobní asistence maximálně 8 uživatelům současně. O víkendech, svátcích a v době od 19:00 hod do 22:00 hod lze službu poskytnout v jeden okamžik maximálně jednomu uživateli. Ke službě využíváme tři služební auta.

Cíle:

 • Uživatel žijící v přirozeném domácím prostředí
 • Uživatel žijící svým vlastním životním stylem

Zásady osobní asistence:

 • Respektujeme volby a individuální potřeby uživatele.
 • Respektujeme uživatele jako rovnocenného partnera.
 • Podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu.
 • Podporujeme samostatnost uživatele.

Dokumenty ke stažení

poděkování ovocem ilustrační foto

Netradiční poděkování

poděkování potěšilo pracovnice osobní asistence. Rodina, ve které Oblastní charita Strakonice poskytovala služby osobní asistence po dobu tří let, nám přišla osobně poděkovat. Konstatovala, že byli se službami maximálně spokojeni. A aby si pracovnice osobní asistence udržely dobré zdraví a mohly ještě pomoci mnoha dalším lidem, donesli jim ovoce. Zvláště v této těžké době nás taková pozornost velmi potěšila.

Ilustrační foto

 


Služba je financována z těchto zdrojů:

MPSV, Jihočeský kraj (Krajský dotační program na podporu sociálních služeb), a z dalších zdrojů.

MPSVJihočeský kraj