Osobní asistence

osobní asistence

Adresa: Smetanova 533, 386 01 Strakonice
(změna adresy od 1.7.2022)

Vedoucí/sociální pracovnice:
Bc. Helena Turková
Telefon: 383 325 808, 777 808 874
E-mail: helena.turkova@strakonice.charita.cz


Identifikátor služby v registru poskytovatelů: 9 545 331

Posláním Osobní asistence Charity Strakonice je umožnit uživatelům služby vykonávat za pomoci osobního asistenta všechny běžné činnosti života, které by dělal sám v přirozeném prostředí, kdyby mu v tom nebránila zhoršená sociální či zdravotní situace.

Kdo je naší cílovou skupinou

 • Senioři (kteří žijí v přirozeném sociálním prostředí a octli se v nepříznivé sociální situaci způsobené věkem a neuspokojivým zdravotním stavem a potřebují částečnou podporu při zvládání základních činností s péčí o vlastní osobu)
 • Osoby se zdravotním postižením (tělesným postižením horních končetin, dolních končetin, páteře, lokomoce- pohybu, dlouhodobě/trvale nemocní od 18 let

Cíle a zásady

Cíle:
 • Uživatel žijící v přirozeném domácím prostředí
 • Uživatel žijící svým vlastním životním stylem
Zásady osobní asistence:
 • Respektujeme volby a individuální potřeby uživatele.
 • Respektujeme uživatele jako rovnocenného partnera.
 • Podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu.
 • Podporujeme samostatnost uživatele.

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby, uzavření smlouvy

Zájemci o osobní asistenci mohou kontaktovat vedoucí a sociální pracovníci osobně, telefonicky nebo písemně. Podmínkou pro poskytování osobní asistence je uzavření písemné smlouvy. Před jejím uzavřením navštíví žadatele sociální pracovnice, která provede místní šetření tam, kde by měla být osobní asistence poskytována.

Formulář žádosti o službu, postup při uzavírání smlouvy, vzor smlouvy jsou zveřejněny na webu.

Časová dostupnost – pondělí – neděle od 6 do 22 hodin, včetně víkendů a svátků.

Kapacita služby:
40 uživatelů (jedná se o počet aktivních smluv v daný okamžik) V jednom okamžiku lze poskytnout službu osobní asistence maximálně 8 uživatelům současně. O víkendech, svátcích a v době od 19:00 hod do 22:00 hod lze službu poskytnout v jeden okamžik maximálně jednomu uživateli. V ORP Blatná je maximální kapacita 20 hodin týdně.

Základní činnosti

Terénní služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněních zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Informace o službě

Finanční spoluúčast uživatele na službě
Je stanovena podle aktuálního ceníku, zveřejněného na webu.

Způsob podávání a vyřizování stížností
Formulář a pravidla dostává v písemné podobě každý zájemce o službu při jednání o uzavření smlouvy.

Ukončení poskytování služby
Způsob ukončení služby je popsán ve smlouvě, která je zveřejněna na webu.

Další doplňující informace
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná Charitou Strakonice od 10. 3. 1999 Služba se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osob, zejména v jejich domácnosti. Pravidla poskytování osobní asistence jsou zveřejněna na webu a jsou předávána v písemné podobě při dojednávání služby. Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství.
Personální zajištění služby: kvalifikovaní sociální pracovníci (VŠ, VOŠ v oboru) a pracovníci v sociálních službách se zákonem požadovanou odborností. Na zajištění služby se podílejí i ostatní pracovníci (vedoucí, statutární zástupce, administrativa).

Fakultativní služby
Doprava uživatele osobním automobilem Charity Strakonice. Podrobnosti jsou uvedeny v ceníku zveřejněném na webu.

Materiální, technické a hygienické podmínky pro zabezpečení sociální služby
Ke službě jsou využívána tři služební auta. Pracovnice používají ochranné pomůcky v souladu s pravidly služby.

Územní působnost poskytování služby

Územní působnost (ORP Strakonice a ORP Blatná)

Strakonicko (ORP Strakonice):
Strakonice (Dražejov, Hajská, Modlešovice, Přední Ptákovice, Strakonice I., II., Střela, Virt), Cehnice (Dunovice), Čejetice (Mladějovice, Sedlíkovice, Sedliště, Sudoměř), Doubravice (Nahošín), Drachkov, Drážov, Droužetice (Černíkov), Hlupín, Horní Poříčí (Dolní Poříčí), Jinín (Zorkovice), Kalenice, Katovice, Kladruby, Krejnice, Krty – Hradec, Chrášťovice (Klínovice), Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Mečichov, Miloňovice (Nová Ves, Sudkovice), Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice (Zadní Ptákovice), Novosedly (Sloučín, Koclov), Paračov, Pracejovice (Makarov), Osek (Jemnice, Malá Turná, Petrovice, Rohozná), Přední Zborovice, Přešťovice (Brusy, Kbelnice, Slatina), Radomyšl (Domanice, Kaletice, Láz u Radomyšle, Leskovice u Radomyšle, Podolí u Strakonic, Rojice) Radějovice, Radošovice (Kapsova Lhota, Milíkovice, Svaryšov), Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice (Smiradice), Střelské Hoštice (Kozlov, Sedlo, Střelskohoštická Lhota), Štěchovice, Štěkeň (Nové Kestřany, Vítkov), Třebohostice (Zadní Zborovice), Třešovice, Únice (Hubenov), Velká Turná, Volenice (Ohrazenice, Tažovice, Tažovická Lhota, Vojnice), Zvotoky

Volyňsko (ORP Strakonice):
Volyně (Starov, Zechovice), Čestice (Doubravice u Volyně, Krušlov, Nahořany, Nuzín, Počátky, Střídka, Radešov, Prkošín), Drážov (Dobrš, Kváskovice, Zálesí), Dřešín (Dřešínek, Hořejšice, Chvalšovice), Hoslovice (Hodějov, Škrobočov), Hoštice, Kraselov (Lhota u svaté Anny, Milčice, Mladotice), Milejovice, Němčice, Němětice, Nihošovice (Jetišov), Nová Ves (Lhota pod Kůstrým, Víska), Předslavice, Přechovice, Strašice (Škůdra), Strunkovice nad Volyňkou, Úlehle (Radkovice, Švejcarova Lhota), Vacovice, Zahorčice.

Blatensko (ORP Blatná)
Blatná (Blatenka, Čekanice, Drahenický Málkov, Hněvkov, Jindřichovice, Milčice, Řečice, Skaličany), Bezdědovice (Dobšice, Paštiky), Bělčice (Hostišovice, Hutě, Podruhlí, Újezdec, Tisov, Záhrobí, Závišín), Bratronice (Katovsko), Březí, Buzice (Václavov), Čečelovice, Hajany, Hornosín, Chlum, Chobot (Újezd u Skaličan), Kadov (Pole, Vrbno, Mračov, Lnářský Málkov), Kocelovice, Lažany, Lažánky, Lom (Neradov, Míreč), Lnáře (Zahorčice), Mačkov, Myštice (Kožlí, Laciná, Střížovice, Svobodka, Vahlovice, Výšice, Ostrov, Nevželice, Dvořetice), Předmíř (Metly, Řiště, Zámlyní), Tchořovice, Sedlice (Dol, Holušice, Mužetice, Němčice), Škvořetice (Pacelice), Uzenice, Uzeničky (Černívsko), Záboří.

 

Dokumenty ke stažení


Služba je financována z těchto zdrojů:

MPSV, Jihočeský kraj (Krajský dotační program na podporu sociálních služeb), a z dalších zdrojů.

MPSVJihočeský kraj