Osobní asistence

osobní asistence

Adresa: Krále J. z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice

Vedoucí/sociální pracovnice:
Bc. Helena Turková
Telefon: 383 325 808, 777 808 874
E-mail: helena.turkova@strakonice.charita.cz

Pondělí – neděle: 6:00 – 22:00

Službu je možné sjednat v kontaktní kanceláři nebo na jiném, předem dohodnutém místě.

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství.

Služba je registrovaná dle zákona o sociálních službách a je zapsána v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR, identifikátor 9545331.

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněních zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Je možné využít jako fakultativní činnost dopravu osob.

Poslání:

Posláním Osobní asistence Oblastní charity Strakonice je umožnit uživatelům služby vykonávat za pomoci osobního asistenta všechny běžné činnosti života, které by dělal sám v přirozeném prostředí, kdyby mu v tom nebránila zhoršená sociální či zdravotní situace. Je vykonávaná na základě aktuální potřeby uživatele.

Věková skupina: od 18ti let

Komu je služba určena:

 • Senioři
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby s chronickým onemocněním

Oblast poskytování služeb:

Osobní asistenci poskytujeme na území Strakonicka a Volyňska.

Seznam obcí s územní působností Osobní asistence OCH Strakonice

Strakonicko:

Strakonice (Dražejov, Hajská, Modlešovice, Přední Ptákovice, Strakonice I., II., Střela, Virt), Cehnice (Dunovice), Čejetice (Mladějovice, Sedlíkovice, Sedliště, Sudoměř), Doubravice (Nahošín), Drachkov, Drážov, Droužetice (Černíkov), Horní Poříčí (Dolní Poříčí), Jinín (Zorkovice), Kalenice, Katovice, Kladruby, Krejnice, Krty – Hradec, Chrášťovice (Klínovice), Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Mečichov, Miloňovice (Nová Ves, Sudkovice), Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice (Zadní Ptákovice), Novosedly (Sloučín), Paračov, Pracejovice (Makarov), Osek (Jemnice, Malá Turná, Petrovice, Rohozná), Přední Zborovice, Přešťovice (Brusy, Kbelnice, Slatina), Radomyšl (Domanice, Kaletice, Láz u Radomyšle, Leskovice u Radomyšle, Podolí u Strakonic, Rojice) Radějovice, Radošovice (Kapsova Lhota, Milíkovice, Svaryšov), Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice (Smiradice), Strašice (Škůdra), Střelské Hoštice (Kozlov, Sedlo, Střelskohoštická Lhota), Štěchovice, Štěkeň (Nové Kestřany, Vítkov), Třebohostice (Zadní Zborovice), Třešovice, Únice (Hubenov), Velká Turná, Volenice (Ohrazenice, Tažovice, Tažovická Lhota, Vojnice), Zvotoky

Volyňsko:

Volyně (Starov, Zechovice), Čestice (Doubravice u Volyně, Krušlov, Nahořany, Nuzín, Počátky, Střídka, Radešov, Prkošín), Doubravice (Nahošín), Drážov (Dobrš, Kváskovice, Zálesí), Dřešín (Dřešínek, Hořejšice, Chvalšovice), Hlupín, Hoslovice (Hodějov, Škrobočov), Hoštice, Kraselov (Lhota u svaté Anny, Milčice, Mladotice), Milejovice, Němčice, Němětice, Nihošovice (Jetišov), Nová Ves (Lhota pod Kůstrým, Víska), Předslavice Přechovice, Strašice Strunkovice nad Volyňkou, Úlehle (Radkovice, Švejcarova Lhota), Vacovice, Zahorčice.

Kapacita služby:

30 uživatelů (jedná se o počet aktivních smluv v daný okamžik) V jednom okamžiku lze poskytnout službu osobní asistence maximálně šesti uživatelům současně. O víkendech, svátcích a v době od 19:00 hod do 22:00 hod lze službu poskytnout v jeden okamžik maximálně jednomu uživateli. Ke službě využíváme tři služební auta.

Cíle:

 • Uživatel žijící v přirozeném domácím prostředí
 • Uživatel žijící svým vlastním životním stylem

Zásady osobní asistence:

 • Respektujeme volby a individuální potřeby uživatele.
 • Respektujeme uživatele jako rovnocenného partnera.
 • Podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu.
 • Podporujeme samostatnost uživatele.

Dokumenty ke stažení


Služba je financována z těchto zdrojů:

MPSV, Jihočeský kraj (Krajský dotační program na podporu sociálních služeb), a z dalších zdrojů.

MPSVJihočeský kraj