Z historie Charity Strakonice

Charita Strakonice vznikla v březnu 1999. Dnes je organizací s 60 zaměstnanci a provozním ročním rozpočtem přes 25 miliónů korun. Za léta činnosti jsme vytvořili propracovaný systém sociálních služeb, který je zaměřen především na seniory, a  stojí na modelu holandské péče o seniory.

Začínali jsme v r. 1999 Domově důchodců ve Štěkni, kde jsme s obyvateli prováděli aktivizační činnosti – procházky, čtení, zpívánky, kavárničky, modlení, rukodělné a pohybové aktivity, cvičení paměti atd. V té době jsme také zahájili provoz sociálně-právní poradny v prostorách Penziónu na Jezárkách ve Strakonicích. V roce 2000 jsme začali s projektem Osobní asistence u uživatelů v domácnostech a s projektem Pečovatelská služba Radomyšl a Strakonice. V r. 2001 přibyl projekt POHODA – gerontologický stacionář, který byl realizován nejdříve v prostorách fary v Radomyšli, později se přestěhoval do Strakonic do Tovární ulice a v r. 2004 do Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích. V r. 2008 činnost stacionáře skončila vzhledem k nízké podpoře ze státních zdrojů. Postupně se služby rozšiřovaly a vznikala nová střediska – Pečovatelská služba Volyně a Pečovatelská služba Blatná. Byla také zřízena půjčovna kompenzačních pomůcek.

Charita Strakonice v současné době realizuje sedm projektů, jejichž propracovanost a propojenost poskytuje především seniorům nejrůznější způsoby péče, které v dané chvíli potřebují s ohledem na svůj věk, sociální situaci, individuální potřeby atd.  Charita je schopna zajistit péči o seniory od prvního kontaktu a nejmenší pomoci (odborné sociální poradenství včetně zapůjčení kompenzačních pomůcek), přes pečovatelskou službu (služba pouze úkonová, např. dovoz nebo donáška jídla, pomoc při péči o vlastní osobu, pomoc zajištění chodu domácnosti, doprovod k lékaři atd.), osobní asistenci v domácnostech (služba hodinová v rozsahu polodenní až celodenní péče, která vyžaduje aktivní spoluúčast klienta na všech činnostech, čímž rehabilituje jeho fyzické a psychické schopnosti), až po Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích (domov pro uživatele vyžadující nepřetržitou péči), který je vyvrcholením našich zkušeností v péči o seniory. Tento domov je ukázkovým zařízením rodinného typu s nepřetržitou láskyplnou sociální i ošetřovatelskou péčí a s nepřeberným množstvím nabízených aktivit na bázi terapií.

Dům klidného stáří sv. Anny

Jedná se o dům rodinného typu pro 30 seniorů, kde je poskytována nepřetržitá ošetřovatelská a sociální péče. K dispozici je 17 pokojů, z čehož je 6 pokojů jednolůžkových, 10 pokojů dvoulůžkových a 1 pokoj vícelůžkový. V domě jsou 2 klubovny s celodenním provozem každý všední den (rukodělná dílna a hudební a televizní klubovna). Dále velká společenská místnost, která při bohoslužbách slouží jako kaple, jinak je využívána pro pravidelnou muzikoterapii, kondiční cvičení, filmové návraty a další aktivity. Zároveň slouží jako návštěvní místnost. Tato místnost je propojitelná s jídelnou, takže vzniká ideální prostor pro pořádání  častých kulturních a společenských akcí. Dům má 5 teras, z nichž jedna slouží jako dětský koutek. Součástí objektu je zahrada s altánkem a ohništěm, která slouží pro volnočasové aktivity. K obyvatelům domova patří i králík Tedy, kočičky Fanynka a Betynka, soukromý pejsek, afričtí šneci a papoušci. Jsme jedna rodina - obyvatelé, personál, dobrovolníci i naše zvířátka. Dům je plný zpěvu, smíchu, aktivit a především  lásky. V září 2011 byla do provozu uvedena keramická dílna, kterou se nám podařilo postavit díky spolupráci s MAS LAG Strakonicko. Tím byly naše aktivity ještě obohaceny  a vznikl zde nový prostor pro spolupráci s obcí i dalšími organizacemi.

Poslání organizace:

Posláním Charity Strakonice je zachování důstojného života v jakékoliv životní etapě či situaci. Vycházíme z individuálních potřeb každého zájemce o naši službu,  poskytujeme ji v jejich zájmu a tak, abychom zajistili dodržování lidských práv a svobod.

Práce celé Charity Strakonice je postavena na letitých zkušenostech, citlivém a odborném přístupu, na láskyplné péči a hluboké úctě ke každému člověku.

Každý člověk se může ocitnout v situaci, kdy potřebuje pomoc druhé osoby.   

Charita Strakonice realizuje tyto projekty:

  • Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích (Domov pro seniory)
  • Pečovatelská služba – střediska:
    • Strakonice
    • Volyně
    • Blatná
  • Osobní asistence
  • Odborné sociální poradenství