Adresář

Bc. Olga Medlínová, DiS.

Tel.: 777 887 158, 383 323 281
ředitelka/statutární zástupce a vedoucí Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice

statutární zástupce

Organizace

Seznam služeb

Dům klidného staří sv. Anny - ředitelka OCH Strakonice a vedoucí Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice