Odborná sociální poradna pro seniory a osoby se zdravotním omezením

Strakonice

Adresa: Krále Jiřího z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice 

Sociální pracovnice: Pavla Roučková, DiS.
Telefon: 777 808 847
E-mail: pavla.rouckova@strakonice.charita.cz

Středa  8:00 – 12:00

* Po předchozí domluvě lze sjednat schůzku mimo uvedené hodiny.

Blatná

Adresa: Zahradnická 171, 388 01 Blatná

Vedoucí poradny: Marie Mašková, DiS.
Telefon: 380 830 305, 777 808 985
E-mail: marie.maskova@strakonice.charita.cz

Středa 8:00 – 12:00

* Po předchozí domluvě lze sjednat schůzku mimo uvedené hodiny.

Služba je poskytována od roku 1999, registrovaná dle zákona o sociálních službách a zapsána v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR. Identifikátor služby: 6 806 945. Služba je poskytována na území Strakonicka a Blatenska.
Součástí odborné sociální poradny je také humanitární pomoc.  

Forma poskytování: ambulantní 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • Zprostředkování navazujících služeb – např. pomoc s hledáním vhodných sociálních služeb či poraden, včetně předání kontaktů.

Sociálně terapeutické činnosti:

 • Poskytnutí poradenství v oblasti orientace v sociálních službách, v sociálních systémech (sociální zabezpečení), práva, např. informovat o možnostech, jak získat sociální příspěvky (příspěvek na bydlení, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz OZP).
 • Poskytnutí informací o kompenzačních pomůckách.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí – např. pomoc při řešení problémů s institucemi.
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Poslání: 

Posláním Odborné sociální poradny Oblastní charity Strakonice je bezplatné zajištění odborného sociálního poradenství. Poskytnutí potřebných informací a podpory přispívající k  řešení nepříznivé životní situace seniorů, osob se zdravotním omezením a členů jejich rodin. Pomoc klientovi při orientaci v jeho právech, oprávněných zájmech a jeho povinnostech.

Cíle:

 • Naším cílem je aktivní klient schopný řešit své životní situace.
 • Klient poučený o svých právech a oprávněných zájmech

Komu je služba určena

 • Senioři
 • Lidé se zdravotním a chronickým omezením
 • Poradenství je určeno také rodině a okruhu blízkých těchto osob

Věková skupina:

 • Od 18 let (v případě osob se zdravotním omezením a chronickým onemocněním)
 • Senioři (osoby nad 65 let)

Komu službu neposkytujeme:

 • osobám s agresivním chováním (mluvené či fyzické projevy agrese)
 • cizincům bez znalosti českého jazyka
 • osobám, které nejsou naší cílovou skupinou

Zásady:

 • Bezplatnost
 • Nestrannost
 • Respektování individuálních potřeb klienta
 • Respektování volby klienta včetně zachování anonymity
 • Partnerský přístup
 • Podpora samostatnosti klienta

Dokumety ke stažení


Služba je financována z těchto zdrojů:

MPSV, Jihočeský kraj (Krajský dotační program na podporu sociálních služeb), a z dalších zdrojů.  

MPSVJihočeský kraj