Dům klidného staří sv. Anny

Kde nás najdete

Adresa

Sousedovice 40, Strakonice 38601

Provozní doba

Nepřetržitý provoz

Oblast působnosti

Sousedovice, okres Strakonice

Na koho se můžete obrátit

Bc. Olga Medlínová DiS.

ředitelka OCH Strakonice a vedoucí Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
Tel.: 777 887 158 E-mail: ~.qs-3b6LTFD8Zag9bpoO1.7~bGkO1p

Sabina Lešková DiS.

sociální pracovnice Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
Tel.: 383 327 459 E-mail: %8os4Z2d0lxy.Z4WHlGBR9ef4-rhT65j4mnhTj

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Dům klidného staří sv. Anny

Typ služby
Domovy pro seniory

Poskytovatel
Oblastní charita Strakonice

Kraj
Jihočeský kraj

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Bc. Olga Medlínová DiS.

Registrační číslo služby
6048219

Poslání a cíle

Posláním Domova klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích (dále jen DKS) je vytvoření domova rodinného typu pro naše uživatele. Snažíme se umožnit uživatelům služby vykonávat všechny běžné činnosti života. Pomocí profesionálně i lidsky kvalitního personálu usilujeme při zachování důstojnosti, vlastní volby a svobody o rehabilitaci psychickou i fyzickou s cílem učinit uživatele služby co nejméně závislého na pomoci druhé osoby. Podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu.

Zásady

  • Rozsah a forma poskytované pomoci a podpory zachovává lidskou důstojnost uživatele.
  • Respektujeme volby a potřeby uživatele jako rovnocenného partnera.
  • Naše pomoc vychází z potřeb uživatelů, vede k jejich aktivizaci a podpoře samostatnosti.
  • Posilujeme sociální začleňování našich uživatelů.
  • Motivujeme uživatele k rozhodování o své osobě.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním

Činnosti

poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity

Další informace