Pravidla pro poskytování služby v DKS

rok 2020

Domácí řád Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice

platnost od 1.8.2019

Žádost o službu v DKS

aktualizace 2020

Vyjádření lékaře

Ceny ubytování a stravování v DKS

od 1.3.2020

Ceník fakultativních služeb

Platnost od 1.5.2019

Postup při uzavírání smlouvy v DKS

k 1.6.2017

Smlouva o poskytování sociální služby v DKS Sousedovice

Dům klidného stáří sv. Anny od 7.6.2019

Týdenní přehled aktivit 2018

Práva uživatelů