Pečovatelská služba Blatná

Kde nás najdete

Adresa

Zahradnická 171, Blatná 38801

Provozní doba

pondělí - neděle od 7:00 – 19:00 hodin

Oblast působnosti

Blatensko

Na koho se můžete obrátit

Marie Mašková DiS.

vedoucí/sociální pracovník
Tel.: 777 808 985 E-mail: 88EsVWc7%dBFRYUS%mEk1~daY.kmYZhaa8kmb

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Pečovatelská služba Blatná

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Oblastní charita Strakonice

Kraj
Jihočeský kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Marie Mašková DiS.

Registrační číslo služby
1002436

Poslání a cíle

Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Strakonice je pomoc při běžných činnostech lidí se zdravotním omezením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Zásady

  • Zabraňujeme sociálnímu vyloučení uživatelů (podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu).
  • Respektujeme volby a individuální potřeby uživatele.
  • Respektujeme uživatele jako rovnocenného partnera.
  • Uživatelé jsou aktivními účastníky při uspokojování svých potřeb

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby

  • Doprava uživatele osobním automobilem OCH Strakonice (účtuje se počet km jízdy s uživatelem, po dobu jízdy se neúčtuje strávený čas)

Další informace

Podrobnosti zde: Pečovatelská služba Blatná