Osobní asistence

Kde nás najdete

Adresa

Krále J. z Poděbrad 772, Strakonice 38601

Provozní doba

Pondělí – neděle: 6 h – 22 h

Oblast působnosti

Strakonicko, Volyňsko, Blatensko. Pozn.: kapacita na Blatensku je omezena na maximálně 20 hodin týdně.

Na koho se můžete obrátit

Bc. Helena Turková

vedoucí/sociální pracovník
Tel.: 777 808 874 E-mail: 3.yo4Z2lbkxy.Z4WHlGBR9ef4-rhT65j4mnhTj

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Osobní asistence

Typ služby
Osobní asistence

Poskytovatel
Oblastní charita Strakonice

Kraj
Jihočeský kraj

Způsob poskytování
terénní

Vedoucí služby
Bc. Helena Turková

Registrační číslo služby
9545331

Poslání a cíle

Posláním Osobní asistence Oblastní charity Strakonice je umožnit uživatelům služby vykonávat za pomoci osobního asistenta všechny běžné činnosti života, které by dělal sám v přirozeném prostředí, kdyby mu v tom nebránila zhoršená sociální či zdravotní situace. Je vykonávaná na základě aktuální potřeby uživatele.

Zásady

  • Respektujeme volby a individuální potřeby uživatele.
  • Respektujeme uživatele jako rovnocenného partnera.
  • Podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu.
  • Podporujeme samostatnost uživatele.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služby

Doprava uživatele osobním automobilem OCH Strakonice (účtuje se počet km jízdy s uživatelem, po dobu jízdy se neúčtuje strávený čas)

Další informace

Podrobnosti zde: Osobní asistence