Adresář

Pavla Piklová

Tel.: 777 758 810
Vedoucí pracovníků přímé péče Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice

Řídí pracovníky přímé obslužné péče a pracovníky denních aktivit 

Organizace

Seznam služeb

Dům klidného staří sv. Anny - vedoucí pracovníků přímé péče