Vánoční přání
21. prosince 2020 z Oblastní charity Strakonice

Vánoční přání

Udržme si kouzlo Vánoc plných lásky i po celý přísří rok. Nenechme si ho roztát v dlaních jako sněhovou vločku. Požehnané Vánoce a nový rok přeje Oblastní charita Strakonice

Vánoční přání 

Bc. Olga Medlínová DiS.

ředitelka/statutární zástupce a vedoucí Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
Tel.: 777 887 158 E-mail: ~.qs-3b6LTFD8Zag9bpoO1.7~bGkO1p