TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 ZAČÍNÁ
5. ledna 2023 z Charity Strakonice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 ZAČÍNÁ

Žehnáním koledníčkům tradičně začíná Tříkrálová sbírka, a nejinak tomu bylo i v tomto roce.

Slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky, při němž je koledníčkům předáno požehnání na jejich koledu, proběhlo na mnoha místech našeho regionu.  Ve Strakonicích v kostele u sv. Markéty požehnal pan farář Roman Dvořák, požehnání se dostalo i malým králům na Blatensku, a to od pana faráře Rudolfa Huška v blatenském kostele Nanebevzetí Panny Marie.  Oba slavnostní obřady proběhly v úterý, 3.1.2023.

V Ćeských Budějovicích byla sbírka zahájena už o den dříve, a to neméně slavnostním příchodem Tří králů ke katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích https://fb.watch/hSqBn-EC25/

PhDr. Jitka Stropnická

fundraiser, PR pracovnice (vztahy s veřejností)
Tel.: 604 572 257 E-mail: 5bGuRWil~hCxZ1a7VX~C-b5c-gvmVW7%WkvDRW7r