Školení první pomoci
22. března 2023 z Charity Strakonice

Školení první pomoci

Školení pečovatelek střediska Strakonice. Cílem školení bylo oživení znalostí v oblasti první pomoci. Školitelkou byla Zuzana Janečková, která pracuje také jako pečovatelka střediska Strakonice a vystudovala obor zdravotnický záchranář.