Představujeme  jednotlivé služby Charity Strakonice: OSOBNÍ ASISTENCE
3. října 2022 z Charity Strakonice

Představujeme jednotlivé služby Charity Strakonice: OSOBNÍ ASISTENCE

U příležitosti Týdne sociálních služeb České republiky jsme pro Vás připravili sérii rozhovorů s vedoucími pracovnicemi Charity Strakonice. Naše zkušené kolegyně Vám přiblíží jednotlivé sociální služby, které naše organizace poskytuje těm, kteří potřebují pomocnou ruku... Ocitnete-li se Vy nebo Vaši blízcí v podobné situaci, jsme tady...

1. OSOBNÍ ASISTENCE

A začneme službou, kterou každý podle názvu zná, ale možná méně víme, co všechno se pod tímto názvem skrývá. Na naše otázky odpovídá Bc. Helena Turková, sociální pracovnice a vedoucí této sociální služby. 

Co je ukryto pod názvem osobní asistence?

Osobní asistence je stejně jako pečovatelská služba terénní sociální služba. Mohou ji využívat senioři a lidé se zdravotním omezením, kteří potřebují pomoc někoho druhého.  Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že pečovatelská služba je služba úkonová, při které si klient dojedná konkrétní pomoc z výčtu úkonů pečovatelské služby. U osobní asistence si zájemce dojedná čas a činnosti, u kterých mu budou pracovnice asistovat. Pro někoho je důležitá pomoc s osobní hygienou, zajištěním stravy, úklidy, společné nákupy nebo procházky. Pro druhého je důležitá přítomnost někoho, kdo je připraven si popovídat nebo jen prostě společně být. 

Kde osobní asistenci poskytujete a jak je možné ji sjednat?

Osobní asistenci Charity Strakonice je možné využít stejně jako terénní pečovatelskou službu na celém území ORP Strakonice a Blatné. Osobní asistenci můžete dohodnout telefonicky nebo písemně se sociálními pracovnicemi každého střediska. Kontakty najdete na webových stránkách, https://charita-strakonice.cz/jak-pomahame/osobni-asistence. Služby osobní asistence je možné využít každý den, včetně víkendů a svátků, od 6 do 22 hodin.

Co je pro při Vaší práci nejtěžší? A co vám naopak vždy udělá radost?

Přestože jsou často senioři a lidé se zdravotním omezením často prezentováni jako nešťastní a nemohoucí, kteří zasluhují soucit, pro mne je vždy setkání s nimi velkou školou pokory a obdivu k jejich odvaze čelit složitým životním zkouškám. Snažíme se jim s kolegyněmi pomoci, jak nejlépe umíme. A právě to je to nejtěžší, skloubit naše možnosti a požadavky klientů. Vždy máme velkou radost, když se nám to povede.

Co byste řekla o svém týmu?

Tým a jeho schopnost spolupráce je to, co tvoří naši službu. Každá pracovní pozice je důležitá. Pro klienty jsou samozřejmě nejdůležitější pečovatelky a asistentky, které přicházejí pomáhat. Je mi ctí spolupracovat se všemi kolegyněmi i kolegy.  Velmi výstižná je „definice“ pečovatelky: „Pečovatelka je multifunkční žena, umyje, uklidí, podá, donese, uvaří, připraví, odnese. K tomu musí být logistik, řidič, dokáže složit a zase rozložit vanový zvedák v řádu vteřin, vystěhuje jej do patra a zase snese a přitom se nepřizabije, otevře klapku kotle, najde náplast, hraje karty, vzpomene si na některé chemické vzorce, narovná křivě visící záclonu, vymyslí, jak klienty motivovat, rozezná při procházce husu a kachnu, orientuje se ve výsledkových listinách různých sportovních disciplín, čte nahlas a nekoktá, třídí nákup do správných tašek, nebojí se psů, koček a pavouků, zvládá nadměrný přísun kofeinu a sladkostí a hlavně umí podržet za ruku a naslouchat.“

Paní Turková, moc děkujeme za Vaše odpovědi. Přejeme Vám i klientům sociální služby osobní asistence vše dobré. 

turkova

 

 

 

PhDr. Jitka Stropnická

fundraiser, PR pracovnice (vztahy s veřejností)
Tel.: 604 572 257 E-mail: 5bGuRWil~hCxZ1a7VX~C-b5c-gvmVW7%WkvDRW7r