Představujeme jednotlivé služby Charity Strakonice: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
4. října 2022 z Charity Strakonice

Představujeme jednotlivé služby Charity Strakonice: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Dnes Vám představujeme nejrozšířenější terénní sociální službu, kterou je naše pečovatelská služba. Představí Vám ji hned tři zkušené sociální pracovnice a vedoucí této služby v jednotlivých střediscích Charity Strakonice: Bc. Helena Turková (střediska Strakonice) Hana Pajdlová DiS (středisko Volyně)  a Marie Mašková DiS. (středisko Blatná)

Co všechno se skrývá pod pojmem pečovatelská služba?

Když se řekne pečovatelská služba, mnoho lidí si vybaví pouze dovážku obědů. To je ale velký omyl. Dovoz stravy je pouze jeden z mnoha úkonů pečovatelské služby. Většině lidí nosíme teplé jídlo až do bytu. Mnoha z nich ho také nandáme, dohřejeme, pomůžeme umýt nádobí atd.  V rámci pečovatelské služby pomáháme klientům také při osobní hygieně, přípravě jídla a pití, při zajištění nákupů, při běžném úklidu domácnosti, při doprovázení k lékaři, na úřady apod. Naše pečovatelky ale můžete vidět také při mytí oken, odklízení sněhu, nošení uhlí a při jiných činnostech, se kterými potřebují naši klienti pomoci. Podrobný výčet úkonů pečovatelské služby je společně s výší úhrady v ceníku, který je možné nalézt na našich webových stránkách https://charita-strakonice.cz/jak-pomahame/pecovatelska-sluzba/

Kde a kdo může pečovatelskou službu využít?

Pečovatelská služba je určená pro seniory a lidi se zdravotním omezením od 18 let, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Naše auta s usměvavými dámami můžete potkat ve městech, vesnicích i na samotách. Jsou to děvčata do nepohody. Dojedou na místo, kde je klienti potřebují, za každého počasí a za každých podmínek (např. oprava silnice a objížďka polní cestou). Při své práci se setkávají s mnohými problémy, které ale hrdinsky překonávají (neodklizený sníh na příjezdové cestě, domácí mazlíček, který je zrovna nevítá, bytové podmínky komplikující výkon služby, porucha auta aj.).

Charita Strakonice poskytuje terénní pečovatelskou službu v čase od 7 do 19 hodin každý den včetně víkendů a svátků. Poskytuje ji na celém území ORP (dříve okresu) Strakonice a ORP Blatná. Máme tři kontaktní kanceláře. Služby na Volyňsku, Česticku a Malenicku zajišťujeme ze střediska Volyně, na Strakonicku ze Strakonic a na Blatensku z Blatné.

Jak je možné ji sjednat?

Nejjednodušším způsobem, jak službu sjednat, je obrátit se telefonicky nebo písemně na sociální pracovnici daného střediska. Ta se s klientem domluví a přijede na místní šetření projednat možnosti a podmínky služby. Před začátkem spolupráce je velmi důležité, aby sociální pracovnice viděla klienta v jeho domácím prostředí a domluvili se společně, s čím přesně potřebuje pomoci, v jakém časovém rozmezí bude služba poskytována atd. Velmi často také sociální pracovnice pomůže radou, jak si život usnadnit, např. pomocí kompenzační pomůcky. Kontakty na sociální pracovnice jednotlivých středisek naleznou zájemci na webových stránkách nebo v našich propagačních materiálech.

Co je pro Vaši práci důležité? 

Dobrý pracovní kolektiv. Můžeme se jedna na druhou spolehnout stejně tak, jako se mohou spolehnout klienti na nás. Tuhle práci musí člověk CHTÍT dělat a mít srdce na správném místě. Odměna v této práci není jen finanční, je to také obyčejné poděkování či úsměv. Důležitá je také dobrá spolupráce s klienty a blízkými klientů a vzájemná důvěra. V neposlední řadě je to také technické zázemí, především spolehlivá auta v dostatečném množství.

Moc děkujeme za Vaše odpovědi a přejeme vše dobré.

Bc. Helena Turková                  Hana Pajdlová DiS.            Marie Mašková DiS.

turkovapajdlova upravenopí Mašková

PhDr. Jitka Stropnická

fundraiser, PR pracovnice (vztahy s veřejností)
Tel.: 604 572 257 E-mail: 5bGuRWil~hCxZ1a7VX~C-b5c-gvmVW7%WkvDRW7r