Ve čtvrtek 26.8.2021 jsme se na zahradě Domu klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích rozloučili s prázdninami. Bylo to ale loučení veselé, plné smíchu a sportovního zápolení všech věkových kategorií.

Pohoštění pro návštěvníky  připravili naši obyvatelé vlastními silami a s především s velkou láskou. Všichni malí sportovci převzali od paní ředitelky diplomy a sladkosti na doplnění vydané energie. Plánovaný táborák  sice překazilo počasí, kytara a společné zpívání malých i velkých ale moc hezky ladilo i pod střechou. 

PhDr. Jitka Stropnická

fundraiser, PR pracovnice (vztahy s veřejností)
Tel.: 604 572 257 E-mail: 5bGuRWil~hCxZ1a7VX~C-b5c-gvmVW7%WkvDRW7r