Podzimní kolo tradiční Sbírky potravin přineslo jen ve strakonickém Kauflandu bezmála 1000 kg trvanlivých potravin a drogerie.

Sobotní sbírka potravin ve strakonickém Kauflandu ukázala, že dokážeme držet při sobě i v časech ne právě snadných. Přesto se charitní nákupní koše během dne několikrát naplnily po okraj  a díky Vaší pomoci se tak  vybralo celkem 986 kg trvanlivých potravin a drogerie!

Zboží z potravinové sbírky posíláme do charitních sociálních služeb a do humanitárního skladu, který Charita Strakonice provozuje pro pomoc potřebným v našem regionu.

Veliké poděkování patří našim pracovníkům a dobrovolníkům, kteří se sbírkou pomohli, ale především Vám,  kteří jste do ní svým nákupem přispěli. Máte náš veliký respekt!

PhDr. Jitka Stropnická

fundraiser, PR pracovnice (vztahy s veřejností)
Tel.: 604 572 257 E-mail: 5bGuRWil~hCxZ1a7VX~C-b5c-gvmVW7%WkvDRW7r