Den Charity 2020

Den Charity 2020

OBLASTNÍ CHARITA Strakonice ve spolupráci s FARNOSTÍ STRAKONICE si Vás dovolují pozvat na mši svatou, která bude součástí oslav Dne charity 2020. Konat se bude ve čtvrtek 24.9.2020 v kostele sv. Markéty ve Strakonicích v 17:30 hod. Celebrovat ji bude P. Roman Dvořák. 

Pozvánka

Bc. Olga Medlínová DiS.

ředitelka/statutární zástupce a vedoucí Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
Tel.: 777 887 158 E-mail: ~.qs-3b6LTFD8Zag9bpoO1.7~bGkO1p