Démonické bytosti v Sousedovicích

Démonické bytosti v Sousedovicích

Také do domova v Sousedovicích se slétl tým démonických bytostí. Vidíte je těsně před přípravou jejich pravidelných rejů. Naši klienti se stali přímými svědky této události ...... foto klientů ve spárech divých žen...bude následovat.

Pavla Piklová

Vedoucí pracovníků přímé péče Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice
Tel.: 777 758 810 E-mail: _8IvRWfa6eBFRYUS%mEk1~daY.kmYZhaa8kmb