Dům klidného stáří sv. Anny čeká rozšíření
25. listopadu 2022 z Charity Strakonice

Dům klidného stáří sv. Anny čeká rozšíření

Zájem o služby Charity Strakonice je velký a my se už teď snažíme, abychom mohli co nejdříve nabídnout klidný a bezpečný přístav v našem Domu klidného stáří více zájemcům, než můžeme dosud. Proto chceme domov rozšířit.

Plánovanou přístavbou chceme navýšit kapacitu domova. A protože domov je tam, kde má člověk své soukromí, chtěli bychom co nejvíce pokojů v našem domově jednolůžkových.

Naším cílem je i zmodernizování domova. Plánovanou přístavbou vzniknou kromě nových pokojů se samostatnými balkony také rozšířené prostory pro jídelnu a klubovnu.  Ta je srdcem našeho domova, v ní se každý den společně scházíme, tady vytváříme všechny hezké výrobky, tady si povídáme, smějeme se a plánujeme dny příští.

Těšíme se také na novou kuchyni, která odstraní komplikované dovážení stravy zvenčí a  umožní i přípravu dietních jídel pro charitní pečovatelskou terénní službu. Potřebovali bychom i prostornější prádelnu a evakuační výtah je z důvodu bezpečnosti našich klientů nezbytností.

Plány jsou to veliké. A veliká bude i finanční náročnost na realizaci našeho cíle. Ale věříme, že se nám to podaří. Snažíme se o získání co nejvíce prostředků formou dotací prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, případně z dalších grantových programů.  Věříme, že se nám podaří získat i potřebnou finanční spoluúčast.

Věříme, že Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích bude brzy šťastným a bezpečným domovem pro další seniory, kteří už teď potřebují naši pomoc.

Děkujeme všem, kteří se stanou dobrými anděli nového domova....

Děkujeme za Vaši podporu