Dům klidného stáří sv. Anny čeká rozšíření
25. listopadu 2022 z Charity Strakonice

Dům klidného stáří sv. Anny čeká rozšíření

Zájem o služby Charity Strakonice je velký a my se už teď snažíme, abychom mohli co nejdříve nabídnout klidný a bezpečný přístav v našem Domu klidného stáří více zájemcům, než můžeme dosud. Proto chceme domov rozšířit.

Plánovanou přístavbou chceme navýšit kapacitu domova. A protože domov je tam, kde má člověk své soukromí, chtěli bychom co nejvíce pokojů v našem domově jednolůžkových.

Naším cílem je i zmodernizování domova. Plánovanou přístavbou vzniknou kromě nových pokojů se samostatnými balkony také rozšířené prostory pro jídelnu a klubovnu.  Ta je srdcem našeho domova, v ní se každý den společně scházíme, tady vytváříme všechny hezké výrobky, tady si povídáme, smějeme se a plánujeme dny příští.

Těšíme se také na novou kuchyni, která odstraní komplikované dovážení stravy zvenčí a  umožní i přípravu dietních jídel pro charitní pečovatelskou terénní službu. Potřebovali bychom i prostornější prádelnu a evakuační výtah je z důvodu bezpečnosti našich klientů nezbytností.

Plány jsou to veliké. A veliká bude i finanční náročnost na realizaci našeho cíle. Ale věříme, že se nám to podaří. Snažíme se o získání co nejvíce prostředků formou dotací prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, případně z dalších grantových programů.  Věříme, že se nám podaří získat i potřebnou finanční spoluúčast.

Věříme, že Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích bude brzy šťastným a bezpečným domovem pro další seniory, kteří už teď potřebují naši pomoc.

Děkujeme všem, kteří se stanou dobrými anděli nového domova....

Děkujeme za Vaši podporu

 

 

PhDr. Jitka Stropnická

fundraiser, PR pracovnice (vztahy s veřejností)
Tel.: 604 572 257 E-mail: 5bGuRWil~hCxZ1a7VX~C-b5c-gvmVW7%WkvDRW7r