Pečovatelská služba Blatná


  • Tel.: 380 830 305, 777 808 985
 
Zahradnická 171, Blatná, 388 01

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

 

Doprava uživatele osobním automobilem OCH Strakonice (účtuje se počet km jízdy s uživatelem, po dobu jízdy se neúčtuje strávený čas)

Přeprava věcí (osobním automobilem OCH Strakonice)

Aktivizace motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Pomoc při péči o domácí zvíře

Umytí jídlonosiče a termoobalu

 

Pečovatelská služba je sociální služba poskytovaná dle zákona 108/2006 Sb.

Podrobnosti ZDE: Pečovatelská služba Blatná


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Marie Mašková, DiS. - vedoucí/sociální pracovník