Osobní asistence


 • Tel.: 383 325 808, 777 808 874
 
Krále J. z Poděbrad 772, Strakonice, 386 01 Vedoucí služby: Bc. Helena Turková - vedoucí/sociální pracovník

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby:

Doprava uživatele osobním automobilem OCH Strakonice (účtuje se počet km jízdy s uživatelem, po dobu jízdy se neúčtuje strávený čas)

Osobní asistence

Služba je registrovaná dle zákona o sociálních službách a je zapsána v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR, identifikátor 9545331.

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství.

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněních zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Je možné využít jako fakultativní činnost dopravu osob.

Poslání:

Posláním Osobní asistence Oblastní charity Strakonice je umožnit uživatelům služby vykonávat za pomoci osobního asistenta všechny běžné činnosti života, které by dělal sám v přirozeném prostředí, kdyby mu v tom nebránila zhoršená sociální či zdravotní situace. Je vykonávaná na základě aktuální potřeby uživatele.

Věková skupina: od 18ti let

Komu je služba určena:

 • Senioři
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby s chronickým onemocněním

Oblast poskytování služeb:

Osobní asistenci poskytujeme na území Strakonicka a Volyňska.

Seznam obcí s územní působností Osobní asistence OCH Strakonice

Strakonicko:

Strakonice (Dražejov, Hajská, Modlešovice, Přední Ptákovice, Strakonice I., II., Střela, Virt), Cehnice (Dunovice), Čejetice (Mladějovice, Sedlíkovice, Sedliště, Sudoměř), Doubravice (Nahošín), Drachkov, Drážov, Droužetice (Černíkov), Horní Poříčí (Dolní Poříčí), Jinín (Zorkovice), Kalenice, Katovice, Kladruby, Krejnice, Krty – Hradec, Chrášťovice (Klínovice), Kuřimany, Kváskovice, Libětice, Mečichov, Miloňovice (Nová Ves, Sudkovice), Mnichov, Mutěnice, Nebřehovice (Zadní Ptákovice), Novosedly (Sloučín), Paračov, Pracejovice (Makarov), Osek (Jemnice, Malá Turná, Petrovice, Rohozná), Přední Zborovice, Přešťovice (Slatina), Radomyšl (Domanice, Kaletice, Láz u Radomyšle, Leskovice u Radomyšle, Podolí u Strakonic, Radomyšl, Rojice) Radějovice, Radošovice (Kapsova Lhota, Milíkovice, Svaryšov), Rovná, Řepice, Skály, Slaník, Sousedovice (Smiradice), Strašice (Škůdra), Střelské Hoštice (Kozlov, Sedlo, Střelskohoštická Lhota), Štěchovice, Štěkeň (Nové Kestřany, Vítkov), Třebohostice (Zadní Zborovice), Třešovice, Únice (Hubenov), Velká Turná, Volenice (Ohrazenice, Tažovice, Tažovická Lhota, Vojnice), Zvotoky

Volyňsko:

Volyně (Starov, Zechovice), Čestice (Doubravice u Volyně, Krušlov, Nahořany, Nuzín, Počátky, Střídka, Radešov, Prkošín), Doubravice (Nahošín), Drážov (Dobrš, Kváskovice, Zálesí), Dřešín (Dřešínek, Hořejšice, Chvalšovice), Hlupín, Hoslovice (Hodějov, Škrobočov), Hoštice, Kraselov (Lhota u svaté Anny, Milčice, Mladotice), Milejovice, Němčice, Němětice, Nihošovice (Jetišov), Nová Ves (Lhota pod Kůstrým, Víska), Předslavice Přechovice, Strašice Strunkovice nad Volyňkou, Úlehle (Radkovice, Švejcarova Lhota), Vacovice, Zahorčice.

Kapacita služby:

30 uživatelů (jedná se o počet aktivních smluv v daný okamžik) V jednom okamžiku lze poskytnout službu osobní asistence maximálně šesti uživatelům současně. O víkendech a svátcích lze službu poskytnout v jeden okamžik maximálně jednomu uživateli. Ke službě využíváme dvě služební auta.

Cíle:

 • Uživatel žijící v přirozeném domácím prostředí
 • Uživatel žijící svým vlastním životním stylem

Zásady osobní asistence:

 • Respektujeme volby a individuální potřeby uživatele.
 • Respektujeme uživatele jako rovnocenného partnera.
 • Podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu.
 • Podporujeme samostatnost uživatele.

Podrobnější zásady jsou zpracovány v Etickém kodexu Oblastní charity Strakonice.

Čas poskytování:

Pondělí – neděle: 6 h – 22 h

Pondělí – neděle: 22 h – 6 h ve výjimečných případech, dle individuální dohody

Službu je možné sjednat v kontaktní kanceláři nebo na jiném, předem dohodnutém místě.

Kontaktní adresa:

Krále J. z Poděbrad 772, 386 01 Strakonice

Osobní asistence je sociální služba poskytovaná dle zákona 108/2006 Sb.

Poděkování TF JčU.pdf

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Helena Turková - vedoucí/sociální pracovník