Pavla Piklová

  • Tel.: 777 758 810

Řídí pracovníky přímé obslužné péče a pracovníky denních aktivit 


Organizace:


Seznam zařízení:

Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích - vedoucí pracovníků v sociálních službách

Seznam služeb:

Dům klidného staří sv. Anny - vedoucí pracovníků přímé péče