Ludmila Dendisová

  • Tel.: 383 325 692, 773 979 003

Dům klidného stáří sv. Anny Sousedovice


Organizace:


Seznam zařízení:


Seznam služeb:

Dům klidného staří sv. Anny - vedoucí zdravotní sestra