Výsledky Tříkrálové sbírky 2021

 

Historie tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka 2020

Záměr sbírky: Rekonstrukce kuchyně Domu klidného stáří sv. Anny, finance na auto pro terénní služby.
Změna záměru/odůvodnění: Porucha komunikačního systému v DKS sv. Anny, nutnost výměny celého systému..
Úředně bylo zapečetěno 123 kasiček.
Výsledek sbírky byl 549 125 Kč. Z celkové částky se vrátí OCH Strakonice 65%, tj. 356 931 Kč. 

Poděkování ředitelky Olgy Medlínové za koledu 2020      Reportáž TV Strakonice o výsledcích sbírky 2020

 

Tříkrálová sbírka 2019

Termín sbírky: od 1. 1. do 14. 1. 2019. 

Záměr sbírky: Podpora zdravotní péče v Domě klidného stáří sv. Anny a podpora terénních služeb

Úředně bylo zapečetěno 132 pokladniček (65 na MÚ Strakonice, 55 na MÚ Blatná, 12 na MÚ Sedlice). Úřední rozpečetění proběhlo po ukončení sbírky tamtéž.

Výsledky sbírky:

  • Vykoledováno bylo 472 970 Kč (z toho na Blatensku 231 883 Kč, na Strakonicku 241 087 Kč)
  • Z celkové částky se vrátí OCH Strakonice 65%, tj. 307 430 Kč. 
  • Výsledky TKS 2019 Blatensko.pdf
  • Výsledky TKS 2019 Strakonicko.pdf
  • Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc při přípravě sbírky a při koledování. 
  • Děkujeme dárcům za jejich příspěvky.

Odkazy:

Výsledky Tříkrálové sbírky v českobudějovické diecezi sečteny

Tříkrálový koncert 2019 v kostele Sv. Markéty ve Strakonicích

Na Tříkrálovém koncertu bylo vybráno 15 702 Kč. Všem dárcům i účinkujícím vřele děkujeme.

Strakonická TV 2. týden/2019

Strakonická TV 5 týden 2019

Jsem ráda, že špatných reakcí je méně....pdf

Rozhovor s Olgou Medlínovou_ Jižní čechy teď

Koledníčci vybírali na Charitu.jpg

 

Tříkrálová sbírka 2018

Zapečetěno bylo celkem 110 kasiček (52 na MÚ v Blatné a 58 na MÚ ve Strakonicích.)

Celkový výnos sbírky činil 447 482 Kč. Z celkového výnosu sbírky se do Oblastní charity Strakonice vrátilo 65%, tj. částka 290 863 Kč, která byla použita na vybavení kuchyně Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice. Byla zakoupena myčka na nádobí Winterhalter UC-L v hodnotě 157 190 Kč, dále sporák a nerezový dřez.

Výsledky koledování podle jednotlivých obcí najdete v následujícím odkazu:

Tříkrálová sbírka 2018 výsledky podle obcí

Poděkování ředitelky Oblastní charity Strakonice: PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme našim stálým spolupracovnicím z Českého svazu žen Radomyšl, dále M. Hájkové, paní Uhlířové, manželům Punčochářovým a dalším, kteří nám pomáhají.

Děkujeme Rekreačnímu areálu v Blatné za vstupenky pro koledníky.

Děkujeme paní Věře Gabčové za ušítí kostýmů..

Informace o sbírce uslyšíte v 7:15 minutě zpravodajství: Strakonická TV 4/2018

Další odkazy:

Tříkrálový koncert v Blatné,

Tříkrálový koncert 5.1.2018 ve Strakonicích,  Jižní Čechy Teď 6.1.2018,  Mladá dudácká muzika

Foto z tříkrálové sbírky, Tříkrálová sbírka ve Škvořeticích

Pro naše koledníky ve Volyni měl jeden chlapeček připravený dárek : Dárek pro koledníky ve Volyni

 

Tříkrálová sbírka 2017

Tříkrálová sbírka 2017 byla navzdory počasí velice úspěšná. Na Strakonicku a Blatensku vybrali koledníčci do kasiček 306 837 Kč.

Podrobnosti o koledování ZDE: TKS 2017 výsledky dle obcí.pdf

Celá částka byla odeslána na centrální konto Tříkrálové sbírky. Do Oblastní charity Strakonice se vrátilo 65% z této částky, tedy 199 444 Kč. Tyto finance byly použity na nákup automobilu Citroen C3 pro terénní služby.

Koledníčci to eměli vůbec jednoduché. Trápil je sníh a mráz. I přesto zpívali jako o život a snažili se přinést lidem skutečnou radost a požehnání. Konali dobro, co jim síly stačily.

Nutno podotknout, že lidé na nás byli skutečně vlídní. Otevírali s úsměvem, dokázali ocenit snahu koledníčků a zahřát vlídným slovem a někdy i čajem.

Poděkování patří všem, kteří koledníčky vlídně přijali a přispěli na dobrý účel. Obrovský dík patří také koledníčkům a jejich rodičům, vedoucím skupinek, organizátorům a farnostem. Je nutné také vyzdvihnout velkou zásluhu účinkujících na tříkrálových koncertech v Blatné a Strakonicích.

Děkujeme také Městskému úřadu Blatná a Centu vzdělávání a kultury Blatná, Městskému úřadu Volyně a organizaci Volyňská kultura, za bezplatné promítnutí filmu Malý princ. Dále děkujeme Městysu Radomyšl za vstupenky na místní koupaliště pro děti z Radomyšle. 

Děkujeme všem, kteří poslání sbírky pochopili a dopřáli koledníčkům radost z koledování nezkaženou negativními zážitky.

Všem Vám přejeme, tak, jak naši tři králové, hodně štěstí, zdraví a Božího požehnání do roku 2017.

Olga Medlínová, ředitelka Oblastní charity Strakonice

 

Tříkrálová sbírka 2016

Na Strakonicku a Blatensku chodilo celkem 84 skupinek koledníčků, kteří přáli štěstí a zdraví do nového roku a psali požehnání svěcenou křídou. Celkem vybrali částku 291 148 Kč.

Podrobnosti o koledování ZDE: Výsledky TKS 2016 dle obcí souhrn.pdf

Oblastní charita Strakonice bude moci využít 65% (189 246 Kč) z celkové částky na nákup vozu pro terénní pečovatelskou službu a pro zakoupení průmyslové pračky pro Domov sv. Anny v Sousedovicích.

Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc při organizaci sbírky a koledování.

Děkujeme všem dárcům za jejich příspěvky.

Děkujeme účinkujícím Tříkrálového koncertu ve Strakonicích dne 6. 1. 2016 v kostele u sv. Markéty ve Strakonicích, tedy Dětskému pěveckému sboru Fere Angeli ZUŠ Strakonice, (klavír Jitka Nestřebová) a Pěveckému sboru Gymnázia Strakonice, (klavír Matěj Bárta). Sbory řídila Marcela Miková.

Děkujeme účinkujícím Tříkrálového koncertu v Blatné dne 3. 1. 2016 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Blatné, tedy sboru  Ukátní Sister Band z Horní Cerekve.

Děkujeme farnostem ve Strakonicích a v Blatné, že nám uspořádání obou koncertů umožnily.

Odkazy:

http://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/trikralova-sbirka-ve-strakonicich-20160108.html

http://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/trikralova-sbirka-291-148-kc-20160114.html

Strakonicko týdeník 13.1.2016.pdf

Strakonicko týdeník 13.1.2016_2.pdf

http://www.strakonak.cz/clanek-21-trikralova-sbirka-2016-prave-skoncila/

Tříkrálový koncert 2016 ve Strakonicích

Strakonicko 20.1.2016_Tri kralove vybrali...jpg

 

Tříkrálová sbírka 2015

Celkový výtěžek sbírky: 236 434 Kč. Oblastní charita Strakonice dostala z této částky 65%, 153 682 Kč. Z tohoto výnosu byly zakoupeny kompenzační pomůcky a křesílka pro uživatele Domu klidného stáří sv. Anny Sousedovice a pro klienty odborné sociální poradny, zaměřené na seniory a osoby se zdravotním omezením.

Koledovalo se v 50 obcích či jejich částech do 71 úředně zapečetěných pokladniček

Podrobnosti o koledování ZDE: TKS 2015 - výsledky podle obcí.pdf

Odkazy:

Tři králové přišli zazpívat na Palackého náměstí do redakce Týdeníku Strakonicko:

Tří králové v redakci Týdeník Strakonicko.pdf

Tříkrálová sbírka v Sedlici a v Mužeticích:

http://www.sedlice.farnost.cz/pics/2015_01_11_trikralova/index.html

Koledování ve strakonickém deníku:

http://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/video-tri-kralove-prisli-do-redakce-strakonickeho-deniku-20150106.html

Záznam části koncertu dne 9.1.2015 v kostele u sv. Markéty ve Strakonicích:

http://www.tv.strakonice.eu/drupal/

 

Tříkrálová sbírka 2014

Celkový výtěžek sbírky: 215 607 Kč.  Do Oblastní charity Strakonice se vrátilo z této částky 65%, 140 144 Kč. Z tohoto obnosu byl zakoupen ojetý vůz pro zlepšení dostupnosti terénních služeb. Koledovalo se v 59 obcích do 76 pokladniček.

Podrobnosti o výsledcích ZDE:  TKS 2014 - výsledky OCHS podle obcí.pdf

Další informace o TKS 2014:

www.jcted.cz/strakonicko/trikralova-sbirka-funguje-take-v-nejmensich-vesnicich/

Strakonická TV: Zpravodajství 03/2014:

www.youtube.com/watch?v=R7w2MxLLcGg&feature=youtu.be

Strakonicko_deník 16.1.14.jpg

 

Tříkrálová sbírka 2013

Celkový výtěžek sbírky byl 116 215 Kč (z toho výtěžek Tříkrálového koncertu byl 14 610 Kč). Oblastní charita Strakonice dostala z této částky 65%, 75 540 Kč. Tyto finance jsme použili na zakoupení ojetého automobilu pro zlepšení dostupnosti terénních služeb.

 

Tříkrálová sbírka 2012

Celkový výtěžek  byl 111 378 Kč. Oblastní charita Strakonice dostala z této částky 72 496 Kč. Výtěžek  Tříkrálového  koncertu 15 252 Kč. Záměr: Částka byla použita na zakoupení ojetého automobilu pro terénní služby.

 

Tříkrálová sbírka 2011

Výtěžek sbírky činí 72 613 Kč. Oblastní charita Strakonice dostala z této částky 47 198 Kč. Z tohoto obnosu 12 474 Kč bylo vybráno na tříkrálovém koncertu. Záměr: Částečně z této částky byl zakoupen starší ojetý automobil Peugeot Partner pro terénní služby Oblastní charity Strakonice.

 

Tříkrálová sbírka 2010 - Desáté výročí Tříkrálové sbírky v ČR

Výtěžek sbírky činí 107 732 Kč. Oblastní charita Strakonice dostane z této částky 70 026 Kč. Záměr: Tato částka bude použita na zakoupení automobilu pro terénní služby.

  1. Ročník Tříkrálového koncertu se uskutečnil dne 8.1. od 18,30 hodin v kostele U sv. Markéty ve Strakonicích.

Účinkující: Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice pod vedením M.Mikové. Dívčí pěvecká skupina Práchěňského souboru pod vedením M. Režné. Skupina Jistem a hosté pod vedením V. Nováka. Na dobrovolném vstupném, které bylo zahrnuto do výtěžku Tříkálové sbírky, bylo vybráno 4 253 Kč. 

 

Tříkrálová sbírka 2009

Výtěžek: celková částka, kterou OCH Strakonice vybrala, činí 73 766 Kč, do OCH Strakonice se vrátilo 47 948,- Kč tj. 65% vybrané částky, zbylých 35% pokrývá režii sbírky a humanitární účely. Záměr: finanční prostředky byly použity na koupi automobilu Renault Kangoo pro pečovatelskou službu ve Volyni. Automobil je používán zejména pro dovážku obědů na Česticku. Pohyb pokladniček: skupinky koledníčků vybíraly do pokladniček především ve Strakonicích, Sedlici, Volyni, Jiníně, Blatné, Cehnicích, Radomyšli, Oseku, Řepici, Slaníku, Miloňovicích, Sousedovicích, Lnářích, Drahonicích a dalších okolních obcích.

 

Tříkrálová sbírka 2008

Výtěžek: celková částka, kterou OCH Strakonice vybrala, činí 76 557 Kč, do OCH Strakonice se vrátilo 49 762,- Kč tj. 65% vybrané částky, zbylých 35% pokrývá režii sbírky a humanitární účely. Záměr: finanční prostředky byly využity na koupi potřebného zařízení pro DKS sv. Anny v Sousedovicích. Zakoupen byl elektrický sporák Gorenje a mycí stroj Fagor. Pohyb pokladniček: skupinky koledníčků vybíraly do pokladniček především ve Strakonicích, Sedlici, Volyni, Jiníně, Blatné, Cehnicích, Radomyšli, Oseku, Řepici, Slaníku, Miloňovicích, Sousedovicích, Lnářích, Drahonicích a dalších okolních obcích.

 

Tříkrálová sbírka 2007

Výtěžek: celková částka, kterou OCH Strakonice vybrala, činí 97 315,50 Kč, do OCH Strakonice se vrátilo 63 255,- Kč tj. 65% vybrané částky. Zbylých 35% pokrývá režii sbírky a humanitární účely. Záměr: finanční prostředky byly použity na dofinancování provozu Domu klidného stáří sv. Anny  v Sousedovicích (např. na dovybavení gastroprovozu, čisticí a dezinfekční prostředky, prací prostředky, pracovní oděvy pro zaměstnance, pomůcky pro práci.). Pohyb pokladniček: skupinky koledníčků vybíraly do pokladniček především ve Strakonicích, Bavorově, Sedlici, Volyni, Střelských Hošticích, Jiníně, Blatné, Cehnicích, Radomyšli, Miloňovicích, Sousedovicích a dalších okolních obcích.

 

Tříkrálová sbírka 2006

Výtěžek: celková částka, kterou OCH Strakonice vybrala, činí 78 071,50 Kč, do OCH Strakonice se vrátilo 50 746,- Kč tj. 65% vybrané částky. Zbylých 35% pokrývá režii sbírky a humanitární účely. Záměr: finanční prostředky byly použity na dofinancování provozu DKS sv. Anny v Sousedovicích. Pohyb pokladniček: skupinky koledníčků vybíraly do pokladniček především ve Strakonicích, Bavorově, Sedlici,Volyni, Jiníně, Blatné, Cehnicích, Radomyšli, Miloňovicích, Sousedovicích, Slaníku, Bílsku, Dobrši, Řepici,Lnářích a dalších okolních obcích.

 

Tříkrálová sbírka 2005

Výtěžek: celková částka, kterou OCH Strakonice vybrala, činí 55 685,- Kč. Do OCH Strakonice se vrátilo 36 195,- Kč tj. 65% vybrané částky. Zbylých 35% pokrývá režii sbírky a humanitární účely. Záměr: finanční prostředky byly použity na bezbariérové úpravy automobilu pro vozíčkáře v DKS sv. Anny a na dokončení zahrady. Pohyb kasiček: skupinky koledníčků vybíraly do kasiček především ve Strakonicích, Bavorově, Sedlici, Volyni, Jiníně, Blatné, Radomyšli, Miloňovicích, Sousedovicích, Kocelovicích a dalších okolních obcích.

 

Tříkrálová sbírka 2004

Výtěžek: celková částka, kterou OCH Strakonice vybrala, činí 94 078,- Kč. Do OCH Strakonice se vrátilo 61 150 Kč tj. 65% vybrané částky. Zbylých 35% pokrývá režii sbírky a humanitární účely. Záměr: finanční prostředky byly použity na provoz střediska Volyně, Radomyšl, na projekt Kontakt - osobní asistence pro seniory v obcích. Pohyb kasiček: skupinky koledníčků vybíraly do kasiček především ve Strakonicích, Bavorově, Sedlici, Volyni, Jiníně, Blatné, Cehnicích, Radomyšli, Miloňovicích, Střítež, Paračov, Neuslužice, Bílsko a dalších okolních obcích.

 

Tříkrálová sbírka 2003

Výtěžek: celková částka, kterou OCH Strakonice vybrala, činí 57 712,60 Kč. Do OCH Strakonice se vrátilo 40 398,- Kč tj. 70% vybrané částky. Zbylých 30% pokrývá režii sbírky a humanitární účely. Záměr: finanční prostředky byly použity na provoz střediska Volyně, Radomyšl, Strakonice. Pohyb kasiček: skupinky koledníčků vybíraly do kasiček především ve Strakonicích, Bavorově, Sedlici, Volyni, Jiníně, Blatné, Cehnicích, Radomyšli, Miloňovicích, Štěkni, Čepřovicích a dalších okolních obcích.

 

Tříkrálová sbírka 2002

Výtěžek: celková částka, kterou OCH Strakonice vybrala, činí 51 117,50 Kč. Do OCH Strakonice se vrátilo 35 782,- Kč tj. 70% vybrané částky. Zbylých 30% pokrývá režii sbírky a humanitární účely. Záměr: finanční prostředky byly použity na provoz gerontologického stacionáře Pohoda. Pohyb kasiček: skupinky koledníčků vybíraly do kasiček především ve Strakonicích, Bavorově, Volyni, Blatné, Radomyšli, Miloňovicích, Sousedovicích, Řepici a dalších okolních obcích.

 

Tříkrálová sbírka 2001

Výtěžek: celková částka, kterou OCH Strakonice vybrala činí 27 520 Kč. Do OCH Strakonice se vrátilo 13 760 Kč tj. 50% vybrané částky. Zbylých 50% pokrývá režii sbírky a humanitární účely. Záměr: finanční prostředky byly použity na provoz gerontologického stacionáře Pohoda. Pohyb kasiček: skupinky koledníčků vybíraly do kasiček především ve Strakonicích, Bavorově, Volyni, Blatné, Radomyšli, Miloňovicích, Bílsku a dalších okolních obcích