Tříkrálový koncert 2017 ve Strakonicích

Tříkrálový koncert se uskutečnil v Kostele sv. Markéty ve Strakonicích v pátek 6.1.2017.

Účinkovaly zde sbory pod vedením sbormistryně Marcely Mikové, a to Hlasoň a přípravka.

Koncert dále obohatila Pošumavská dudácká muzika.

V úvodu promluvil P. Roman Dvořák o významu svátku Tří králů.

Poté z kůru zazpíval Hlasoň a navodil tak krásnou a velmi důstojnou atmosféru.

Pošumavská dudácká muzika svými melodiemi a kostýmy připomněla vánoční dobu filmových pohádek.

Ředitelka Oblastní charity Strakonice Olga Medlínová poděkovala P. Dvořákovi za skvělou spolupráci farnosti a charity a pí Mikové za ochotu a každoroční velmi kvalitní program.

Poděkovala též Pošumavské dudácké muzice za oživení koncertu.

Sdělila, že výtěžek sbírky bude využit na nákup automobilu pro terénní služby.

Ocenila koledníčky a jejich ochotu pomáhat druhým.

Všem návštěvníkům i účinkujícím pak popřála hodně štěstí a zdraví do nového roku.

Po koledách, které zazpívaly děti z přípravky, následovalo požehnání. P. Dvořák požehnal koledníčkům, aby byli skutečnými posly přinášejícími radost a štěstí. Aby při svém putování byli ochráněni od všeho zlého. Aby je stále hřál dobrý pocit z toho, že pomáhají druhým.

Závěr patřil sboru Hlasoň a Pošumavské dudácké muzice.