Tříkrálový koncert ve Strakonicích zahájil rok 2020

Tradiční Tříkrálový koncert se konal ve Strakonicích v Kostele sv. Markéty 8. ledna od 19 hod. Koncert uvedl vikář P. Roman Dvořák. Poté promluvila ředitelka Oblastní charity Strakonice Olga Medlínová.

Poděkovala všem, kteří jakkoliv podpořili sbírku a sdělila účel, na který bude letošní výtěžek použit. Původní záměr byl na rekonstrukci kuchyně v Domě klidného stáří sv. Anny a zbylá část jako základ na střádání pro koupi nového vozu pro terénní služby. Podotkla ale, že v záměru možná dojde ke změně, protože bude nutné obnovit v Domě klidného stáří sv. Anny komunikační systém sestra - pacient (dorozumívací zařízení u každého lůžka + ústředna).

Program zahájilo PUK Strakonice – pěvecké uskupení kantorů pod vedením M .Mikové.

Než začala zpívat Pěvecká skupina Prácheňského souboru, požehnal P. Roman Dvořák malým koledníčkům. Ti pak společně se zpěváky zazpívali koledu My tři králové.

Po pěvecké skupině Prácheňského souboru vystoupil Smíšený sbor Hlasoň pod vedením M. Mikové. V závěrečném slovu zdůraznil P. Roman Dvořák význam požehnání a poděkoval Oblastní charitě za její práci. Ředitelka Medlínová s nejmenším koledníčkem pak poděkovali formou dárků od obyvatel Domu klidného stáří sv. Anny P. Dvořákovi i všem účinkujícím. M. Miková poděkovala všem za obětavost a vyzvala veřejnost k vstřícnosti při této sbírce.

Všechny sbory pak společně s veřejností zazpívaly koledu Štěstí, zdraví, pokoj svatý. V úplném závěru zazpívali všichni vestoje koledu Narodil se Kristus pán.

Foto: archiv OCHS

 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2020

Náš výtěžek
549 125 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Poděkování za vynikající realizaci projektu