Tříkrálový koncert 2018 ve Strakonicích

v pátek 5. ledna 2018 se v kostele sv. Markéty ve Strakonicích konal tříkrálový koncert.

Děkujeme účinkujícím sborům pod vedením paní Marcely Mikové, Mladé dudácké muzice pod vedením Patrika Řediny, páteru Romanu Dvořákovi za možnost pořádat koncert v duchovím prostředí kostela u sv. Markéty a všem dárcům, kteří pomáhají realizovat záměr sbírky.

Ukázka z koncertu

Většina výtěžku (65%) bude použita na dovybavení kuchyně v Domě klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích, který provozuje Oblastní charita Strakonice.

Část výtěžku (15%) využije Diecézní charita České Budějovice na projekty v diecézi. 10% pomůže potřebným v zahraničí, 5% jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky. Historie sbírky v Oblastní charitě Strakonice