Tříkrálový koncert 2016 v Blatné

Letos poprvé byla na Blatensku Tříkrálová sbírka oficiálně zahájena dne 3.1.2016 Tříkrálovým koncertem. Na něm, před plným kostelem, vystoupila kapela Unikátní Sister Band (USB) z Horní Cerekve s pásmem koled. Před samotným koncertem zazpívaly děti, které se účastnily sbírky, koledu My tři králové. Myslím, že USB měli velkou konkurenci. Po té pan farář P.Marcin Piasecky všem koledníčkům požehnal. Věřím, že koncert byl velkým zážitkem pro všechny přítomné, stejně tak, jako pro mě.

Text: R. Turková

Foto: F. Jirsa