Maškarní bál 2015

Oblastní charita Strakonice uspořádala dne 6.2.2015 dětský maškarní bál. Vstupné bylo dobrovolné, koledníci tříkrálové sbírky měli vstup zdarma. Celkový výtěžek činil 6 678 Kč. Část bude použita na úhradu nákladů maškarního bálu (tombola, občerstvení apod.), zbytek na úhradu nákladů spojených s provozem OCH Strakonice.