Pravidla pro zapůjčení kompenzačních pomůcek

Pravidla pro zapůjčení kompenzačních pomůcek

  • Půjčovna kompenzačních pomůcek nabízí k zapůjčení kompenzační pomůcky, které usnadňují sebeobsluhu osobám se zdravotním omezením, ale také pomohou jejich pečujícím.
  • Kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány klientům Oblastní charity Strakonice a široké veřejnosti.
  • Zapůjčit a vrátit pomůcky lze po telefonické domluvě, a to na středisku Strakonice nebo Blatná (dle provozní doby půjčovny).
  • Kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány na základě písemné dohody,
  • Při zapůjčení je pomůcka předvedena, vysvětlen způsob používání, údržby a obsluhy pomůcky.
  • Pomůcky jsou půjčovány za příspěvek na údržbu pomůcek, který se hradí nejpozději do konce následujícího měsíce ode dne půjčení. Při výpůjčce kratší, než jeden kalendářní měsíc se uhradí příspěvek za jednotlivé dny, nejpozději v den vrácení kompenzačních pomůcek.
  • Platbu je možné provést v hotovosti nebo bankovním převodem.
  • Pomůcky jsou půjčovány na dobu nezbytně nutnou.
  • Dopravu pomůcky si zajišťuje klient sám na vlastní náklady.

Dne 10.3.2020

  

Chodítko podpažní                          Chodítko pojízdné I                                    Chodítko pojízdné II

 

 

     

 

Chodítko skládací                                 Pojízdné hygienické křeslo                Hygienická židle

   

 

Lůžko polohovací elektrické

 

Hrazda k lůžku                            Stolek k lůžku                                         Vozík mechanický

         

 

Chodítko tříkolové                                    Sedák na vanu závěsný                              Sprchová židle

                       

Chodítko předloketní

chodítko předloketní

 

Ceník: Ceník kompenzačních pomůcek.pdf