Realizace služby

Pomáháme nalézat vhodná řešení obtížných životních situací občanů a provázíme je při jejich řešení. Usilujeme o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb, neschopností vyjádřit své potřeby nebo hájit své oprávněné zájmy.

Poskytujeme informace, rady, podporu a pomoc především v  těchto oblastech:

Odborné sociální poradenství

  • Orientace v sociálních službách
  • Poradenství v oblasti práva sociálního zabezpečení
  • Podpora začlenění klienta do běžného života
  • Bydlení (zprostředkování kontaktů na jiné organizace, poskytující požadovanou službu)
  • Mezilidské vztahy
  • Doprovod klienta na úřady
  • Lidská práva
  • Podpora sociálních kontaktů

Poradenství v  oblasti kompenzačních pomůcek:

  • Pomoc při získání vlastní kompenzační pomůcky
  • Předání kontaktů na organizace, kde je možné vyzkoušet, zapůjčit či koupit kompenzační pomůcky