Pečovatelská služba Blatná

Služba je registrovaná dle zákona o sociálních službách a je zapsána v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR, identifikátor 1989357.

Pečovatelská služba Blatná je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase v pracovní dny od 7:00 – 17:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 14:00 hodin v domácnostech osob na území Blatné a v okolních obcích.

Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství.

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu          
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:(doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět)

Poslání:

Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Strakonice je pomoc při běžných činnostech lidí se zdravotním omezením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Věková skupina: od 18 let věku

Cílová skupina:

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním

Oblast působení pečovatelské služby:

Blatná (Blatenka, Čekanice, Drahenický Málkov, Hněvkov, Jindřichovice, Milčice, Řečice, Skaličany), Bezdědovice (Dobšice, Paštiky), Bělčice (Hoštišovice, Hutě,  Podruhlí, Tisov, Újezdec, Záhrobí, Závišín), Bratronice (Katovsko), Březí, Buzice (Václavov), Čečelovice, Doubravice (Nahošín), Hajany, Hlupín, Hornosín, Chlum, Chobot (Újezd u Skaličan), Kadov (Pole, Vrbno, Mračov, Lnářský Málkov) Kocelovice, Lažany, Lažánky, Lom (Neradov, Míreč), Lnáře (Zahorčice), Mačkov, Mečichov, Myštice (Kožlí, Laciná, Střížovice, Svobodka, Vahlovice, Výšice, Ostrov, Nevželice, Dvořetice), Předmíř – (Metly, Řiště, Zámlyní), Tchořovice, Sedlice (Dol, Holušice, Mužetice, Němčice), Škvořetice (Pacelice), Třebohostice (Zadní Zborovice), Uzenice, Uzeničky (Černívsko), Zaboří.

Kapacita služby:

100 uživatelů (počet aktivních smluv v daný okamžik). V jednom okamžiku lze službu poskytnou maximálně 2 uživatelům současně. Ke službě jsou využívány dva automobily.

Cíle pečovatelské služby:

 • Umožnit uživatelům zůstat co nejdéle v domácím prostředí.
 • Podpora životního stylu, který si uživatel sám zvolil.
 • Poskytnout uživateli podporu či pomoc dle individuální potřeby.

Zásady pečovatelské služby:

 • Zabraňujeme sociálnímu vyloučení uživatelů (podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu).
 • Respektujeme volby a individuální potřeby uživatele.
 • Respektujeme uživatele jako rovnocenného partnera.
 • Uživatelé jsou aktivními účastníky při uspokojování svých potřeb

Služba je financována z těchto zdrojů:

MPSV, Jihočeský kraj (Krajský dotační program na podporu sociálních služeb), a z dalších zdrojů.  

Kontaktní kancelář:

Zahradnická 171. 388 01 Blatná

Poděkování od uživatelky 

Poděkování od dcery uživatelů 19.1.2018

Foto Blatná_Osek 2018