Pečovatelská služba

Služba je registrovaná dle zákona o sociálních službách a je zapsána v Registru poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob na území Strakonicka, Volyňska, Česticka, Radomyšlska a Blatenska.

Součástí služby je bezplatné základní sociální poradenství.

Poslání:

Posláním pečovatelské služby Oblastní charity Strakonice je pomoc při běžných činnostech lidí se zdravotním omezením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. 

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Oblast poskytování služeb:

Pečovatelskou službu (PS) poskytujeme na území Strakonicka, Volyňska, Česticka, Radomyšlska a Blatenska. Podrobné informace o oblasti působení jsou uvedeny u jednotlivých služeb (PS Strakonice, PS Volyně, PS Blatná, PS Osek).

Cílová skupina:

 • Senioři
 • Osoby se zdravotním omezením
 • Osoby s chronickým onemocněním

 Věková skupina:

Pečovatelskou službu poskytujeme osobám starším 18ti let.

 Cíle:

 • Umožnit uživatelům zůstat co nejdéle v domácím prostředí
 • Podpora životního stylu, který si uživatel sám zvolil
 • Poskytnout uživateli podporu či pomoc dle individuální potřeby

 Zásady pečovatelské služby:

 • Zabraňujeme sociálnímu vyloučení uživatelů (podporujeme přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu).
 • Respektujeme volby a individuální potřeby uživatele.
 • Respektujeme uživatele jako rovnocenného partnera
 • Uživatelé jsou aktivními účastníky při uspokojování svých potřeb

Služba je financována z těchto zdrojů:

MPSV, Jihočeský kraj (Krajský dotační program na podporu sociálních služeb), a z dalších zdrojů.