Společný den s dětmi

V sobotu 8. 6. 2019 se konal v Domě klidného stáří sv. Anny Den s dětmi. Pracovnice denních aktivit připravily pro malé návštěvníky smyslové i pohybové soutěže. Obyvatelé Domu byli v mnohých hrách dětem nápomocni. Celé dopoledne bylo zajištěno občerstvení pro malé i velké a na závěr si všichni opekli buřty na ohni. Děti  za úspěšné absolvování všech soutěží dostaly dárečky i sladkou odměnu. Rádi zase v našem Domě přivítáme mladé ročníky.

Text: Pavla Piklová