MIkuláš a čerti navštívili obyvatele domova v Sousedovicích

Stejně jako každý rok, přišli i letos za obyvateli Domu klidného stáří sv. Anny Mikuláš, anděl a čerti.

Čerti obyvatele pozlobili a rozesmáli, sv. Mikuláš rozdával dárky a anděl dal všem požehnání.