Oslava 14. výročí zahájení provozu Domu klidného stáří sv. Anny

Oslava 14. výročí zahájení provozu Domu klidného stáří sv. Anny

V pátek 25.5.2018 oslavil Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích již 14 let od zahájení provozu.

 

Oslava 14. výročí zahájení provozu Domu klidného stáří sv. Anny

V pátek 25.5.2018 oslavil Dům klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích již 14 let od zahájení provozu.

V úvodu ředitelka Oblastní charity Strakonice Olga Medlínová zrekapitulovala činnost strakonické charity od jejího vzniku, přes stavbu domova až do dnešní doby. Ředitel Diecézní charity České Budějovice Mag. theol. Jiří Kohout. poté poděkoval všem zaměstnancům za jejich práci a popřál všem hodně štěstí, zdraví, Božího požehnání a hodně sil.

Součástí oslav bylo divadelní představení. Pohádku
O dvanácti měsíčkách sehráli obyvatelé s personálem. Pohádka byla pojata humorně s nadsázkou, a tak se všichni dobře bavili.

Vyvrcholením byla slavnostní mše svatá, kterou celebroval prezident Diecézní charity České Budějovice JCLic. Mag. theol. Stanislav Brožka

 

Související galerie