Přehled akcí listopad 2011

Vše co se událo v Sousedovicích v měsíci listopadu

Akce za měsíc říjen

Vyrábíme vánoční výrobky a dekorace a v keramické dílně zkoušíme vyrábět první vánoční ozdoby z keramické hlíny.

V prosinci nás čeká řada krásných akcí. Dne 5.12.2011 přijdou za námi Mikuláš, čert a anděl. 8.12. nám přijede zazpívat Babský soubor z Poříčí a 13.12. k nám přijedou s vánočním pásmem naše milé děti z Mateřské školy Šumavská.

Dále se v prosinci zúčastníme vánočních trhů, které pořádá O2 v Českých Budějovicích.

Přehled akcí v DKS za měsíc září 2011

V měsíci září to v Domě klidného stáří sv. Anny skutečně žilo. Máme dostavěnu a vysvěcenu keramickou dílnu, proběhla výstava ručních prací v kapli DS Lidická a další akce...

Přehled akcí DKS za srpen 2011

Přehled akcí DKS za srpen 2011

Druhý prázdninový měsíc v DKS

Přehled akcí DKS za červenec 2011

Co se událo v DKS o prázdninách

Poděkování

Oblastní charita Strakonice  chce vyjádřit  poděkování dobrovolníkům z firmy FEZKO THIERRY, a.s

Přehled akcí DKS za červen 2011

Přehled akcí DKS za červen 2011

Přehled akcí DKS za měsíc červen 

KALENDÁŘ AKCÍ za rok 2010

Kalendář akcí, které se udály v roce 2010

Přehled ackí DKS za květen 2011

Přehled ackí DKS za květen 2011

Přehled akcí v DKS za měsíc květen 2011

Přehled ackí DKS za duben 2011

Přehled ackí DKS za duben 2011

Přehled akcí v DKS za měsíc duben 2011