Úhrady v DKS sv. Anny v Sousedovicích od 1.9.2015:

1.     Úhrada za ubytování:

Druh pokoje

Denní úhrada

Jednolůžkový

200 Kč

Dvoulůžkový

190 Kč

Vícelůžkový

180 Kč

2. Úhrada za stravování:

Cena stravy je stanovena v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb. § 15 bez rozdílu, zda se jedná o stravu dietní či normální, v jednotném rozsahu.

Výše úhrady za celodenní stravu                                            170 Kč/den.      

 

% rozdělení

Celková
cena

Cena potravin

Jiné náklady vzniklé poskytovateli

Celodenní strava

100

170

113

57

Snídaně

19

32

17

15

Oběd

44

75

61*

14

Večeře

25

43

25

18

2x svačina

12

20

12

8

*cena oběda od dodavatele

3. Celková úhrada za jeden měsíc dle počtu kalendářních dní (strava a ubytování):

Typ pokoje

Denní úhrada
 (strava a ubytování)

Celkem za měsíc v Kč

28 dní

29 dní

30 dní

31 dní

Jednolůžkový

370 Kč

10 360

10 730

11 100

11 470

Dvoulůžkový

360 Kč

10 080

10 440

10 800

11 160

Vícelůžkový

350 Kč

9 800

10 150

10 500

10 850

4. Fakultativní služby dle aktuálního ceníku

(například: nákupy, elektrospotřebiče na pokoji atd.)

Platné od 1. 9. 2015

 

Ceník fakultativních služeb DKS.pdf

Ceny ubytování a stravování.pdf