Úhrady v DKS sv. Anny v Sousedovicích od 1.5.2019:

Úhrada za ubytování:

Druh pokoje

Denní úhrada

Jednolůžkový

210 Kč

Dvoulůžkový

200 Kč

Vícelůžkový

190 Kč

Úhrada za stravování:

Cena stravy je stanovena v souladu s vyhláškou 505/2006 Sb. § 15 bez rozdílu, zda
se jedná o stravu dietní či normální, v jednotném rozsahu.

Výše úhrady za celodenní stravu                                            170 Kč/den.      

 

% rozdělení

Celková
cena

Cena potravin

Jiné náklady vzniklé poskytovateli

Celodenní strava

100

170

126

44

Snídaně

19

32

17

15

Oběd

44

75

72*

3

Večeře

25

43

25

18

2x svačina

12

20

12

8

*cena oběda od dodavatele

Celková úhrada za jeden měsíc dle počtu kalendářních dní
(strava a ubytování):

Typ pokoje

Denní úhrada
 (strava a ubytování)

Celkem za měsíc v Kč

28 dní

29 dní

30 dní

31 dní

Jednolůžkový

380 Kč

10 640

11 020

11 4000

11 780

Dvoulůžkový

370 Kč

10 360

10 730

11 100

11 470

Vícelůžkový

360 Kč

10 080

10 440

10 800

11 160

Fakultativní služby dle aktuálního ceníku

(například: nákupy, doprava atd.)