Setkání s prezidentem Diecézní charity České Budějovice

Setkání s prezidentem Diecézní charity České Budějovice

V úterý 5. dubna 2017 měli zaměstnanci charit možnost účastnit se setkání s nově jmenovaným prezidentem Diecézní charity České Budějovice, P. Stanislavem Brožkou, ve farním areálu Veselí nad Lužnicí.

Společné setkání bylo zahájeno mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže, pokračovalo ve farním sále promluvou a podněty k zamyšlení. Následovalo rozjímání, účastníci měli k dispozici kostel, farní dvůr, zahradu, sál nebo se mohli projít po okolí. Pak poobědvali ve farním sále a vyslechli další promluvu s podněty k zamyšlení. Setkání bylo ukončeno modlitbou v kostele. 

Vzpomínkou na setkání,  bude pro každého účastníka společná fotografie s prezidentem Diecézní charity České Budějovice P. Stanislavem Brožkou

Text: Libuše Lukešová