Šest nových charitních aut požehnáno

Šest nových charitních aut požehnáno

Oblastní charitě Strakonice se podařilo v r. 2018 zakoupit 6 nových vozů pro sociální služby.  Všechna auta jsou typ Citroen Berlingo.

Oblastní charitě Strakonice se podařilo v r. 2018 zakoupit 6 nových vozů pro sociální služby.  Všechna auta jsou typ Citroen Berlingo.

Když se šest bílých krasavců postavilo vedle sebe na zelené trávě, byla radost na ně pohledět. A protože si všichni přejeme, aby auta dobře a dlouho sloužila a pomáhala nám pomáhat druhým, poprosili jsme P. Dvořáka o požehnání.

Společně jsme se pomodlili za to, aby auta dobře a dlouho sloužila svému účelu. Aby se lidem prostřednictvím aut a našich zaměstnanců vždy dostalo potřebné pomoci a podpory, aby přivážela nejen pomoc, ale i naději a lásku a dál šířila mezi lidi Boží požehnání.

A tak se požehnání netýkalo pouze vozidel, ale i lidí, kteří s nimi budou jezdit. V závěru P. Dvořák podotkl, abychom nejezdili rychleji, než andělé strážní. Bereme si to k srdci a budeme jezdit opatrně pod jejich ochranou.

Čtyři auta byla zakoupena z prostředků IROP (integrovaný operační program).  Auta budou sloužit pro tato střediska: Pečovatelské služby -  Strakonice, Volyně a Osek.

Další dvě auta byla zakoupena z dotačního programu MPSV. Z těchto prostředků jsme zakoupili automobil s úpravou pro přepravu vozíčkářů pro Dům klidného stáří sv. Anny a jedno auto pro Pečovatelskou službu Blatná.

O. Medlínová

MPMR

Související galerie