Ředitelka Oblastní charity Strakonice Olga Medlínová převzala Cenu Charity Česká republika

Ředitelka Oblastní charity Strakonice Olga Medlínová převzala Cenu Charity Česká republika

Cena Charity Česká republika je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity Česká republika.

Ředitelka Oblastní charity Strakonice Bc. Olga Medlínová, DiS. převzala 31. října Cenu Charity Česká republika 2019.

Cena Charity Česká republika je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity Česká republika. Cena je udílena od roku 2008. Jednotlivé kandidáty nominují diecézní Charity se souhlasem místního biskupa, své kandidáty jmenovala také Řeckokatolická charita, Česká katolická charita – domovy duchovních a řeholnic a humanitární oddělení Charity Česká republika. Cenu Charity Česká republika letos obdrželo 11 osob.

Cena charity ČR byla udělena v rámci tradičního koncertu, který pořádala Arcidiecézní charita Praha 31. října ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

Na 28. ročníku tradičního koncertu ve prospěch České nemocnice v Ugandě vystoupila Lucie Bílá s klavírním doprovodem Petra Maláska. Dvořákovo Te Deum přednesl Symfonický orchestr hl. m. Prahy a Pražský filharmonický sbor pod vedením Petra Altrichtera.

Bc. Olga Medlínová, DiS., ředitelka Oblastní charity Strakonice a vedoucí Domu klidného stáří sv. Anny

V strakonické Charitě pracuje od jejího založení roku 1999. Jako jediná zaměstnankyně tehdy pracovala s rozpočtem 10 tisíc Kč, dnes má na starosti 60 zaměstnanců a roční rozpočet přes 24 milionů Kč. Její zásluhou pracují v okrese čtyři pečovatelské služby, dvě odborné sociální poradny, osobní asistence u uživatelů v domácnostech či půjčovny kompenzačních pomůcek. V Sousedovicích vznikl Dům klidného stáří sv. Anny pro třicet seniorů. Je stále v čilém kontaktu s klienty, pro obyvatele domova například pořádá oblíbené Zpívánky.

Související články

Související galerie

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás

Tříkrálová sbírka 2020

Náš výtěžek
549 125 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

 

Poděkování za vynikající realizaci projektu